Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Baltag Dumitru, doctor habilitat, profesor universitarBaltag Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1461
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 IISD referent
conducător
Negru Andrei
10.02.2012
D Fundamente teoretice ale calificării juridice 12.00.01 USM membru CSS
conducător
Aramă Elena
03.10.2019
D Răspunderea penală – formă a răspunderii juridice 12.00.01 ULIM preşedinte CSS
conducător
Smochină Andrei
04.10.2019

Teze aprobate [16]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice 12.00.01 ICJPS conducător 09.07.2019
D Finalitatea umanistă a valorilor juridice 12.00.01 ULIM conducător 09.07.2019
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice 12.00.01 Universitatea de Studii P... conducător 23.11.2018
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului 12.00.01 UPSC conducător 23.11.2018
D Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere 12.00.01 ULIM conducător 11.05.2018
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice 12.00.01 ULIM conducător 11.05.2018
D Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății 12.00.01 ULIM conducător 31.05.2017
D Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane 12.00.01 ULIM conducător 22.12.2015
D Abuzul de drept. (probleme teoretico-practice) 12.00.01 ULIM conducător 07.10.2015
D Răspunderea juridică a statului în dreptul intern (aspecte istorice, teoretice şi practice) 12.00.01 ULIM conducător 09.10.2014
D Răspunderea materială – modalitate a răspunderii juridice (aspecte teoretico-practice) 12.00.01 ULIM conducător 16.02.2012
D Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei 12.00.01 ULIM conducător 22.12.2011
D Principiile răspunderii juridice 12.00.01 ULIM conducător 24.02.2011
D Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice 12.00.01 conducător 04.11.2010
D Coliziile dreptului în instituţia răspunderii juridice 12.00.01 conducător 05.11.2009
D Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice 12.00.01 conducător 24.01.2008