Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Baltaga Dumitru, doctor habilitat, profesor universitarBaltaga Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1461
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Spiritualitatea juridică în creațiile sufletului românesc 12.00.01 Universitatea de Studii P... referent
conducător
Craiovan Ion
06.05.2022

Teze aprobate [18]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Statutul juridic al subiectului de drept la diferite etape de răspundere juridică 12.00.01 ULIM conducător 28.04.2022
D Cоnstrucțiа tеоrеtică а răspundеrii juridicе în drеptul public și în drеptul privаt 12.00.01 ULIM conducător 30.07.2021
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice 12.00.01 ICJPS conducător 09.07.2019
D Finalitatea umanistă a valorilor juridice 12.00.01 ULIM conducător 09.07.2019
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice 12.00.01 Universitatea de Studii P... conducător 23.11.2018
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului 12.00.01 UPSC conducător 23.11.2018
D Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere 12.00.01 ULIM conducător 11.05.2018
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice 12.00.01 ULIM conducător 11.05.2018
D Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății 12.00.01 ULIM conducător 31.05.2017
D Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane 12.00.01 ULIM conducător 22.12.2015
D Abuzul de drept. (probleme teoretico-practice) 12.00.01 ULIM conducător 07.10.2015
D Răspunderea juridică a statului în dreptul intern (aspecte istorice, teoretice şi practice) 12.00.01 ULIM conducător 09.10.2014
D Răspunderea materială – modalitate a răspunderii juridice (aspecte teoretico-practice) 12.00.01 ULIM conducător 16.02.2012
D Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei 12.00.01 ULIM conducător 22.12.2011
D Principiile răspunderii juridice 12.00.01 ULIM conducător 24.02.2011
D Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice 12.00.01 conducător 04.11.2010
D Coliziile dreptului în instituţia răspunderii juridice 12.00.01 conducător 05.11.2009
D Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice 12.00.01 conducător 24.01.2008