Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte teoretice şi practice privind controlul financiar de stat la nivel micro şi macroeconomic


Autor: Vostricov Denis
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Cuvinte Cheie

control financiar de stat, control fiscal, control intern, audit, control de audit, eficienţa controlului financiar de stat, „economie tenebră”, offshore, plăţi în numerar, delicvenţă fiscală, audit financiar, securitate economică, securitate financiară, strategie de securitate financiară

Adnotare

Structura şi volumul lucrării. Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie de 126 articole, 12 anexe, 120 pagini de text de bazăl, ce include 4 tabele, 9 figuri şi 10 formule.

Domeniul de cercetare reprezintă sistemul controlului financiar de stat atât la nivelul organelor de administrare statală, cât şi la nivelul de întreprindere.

Obiectul cercetării îl constituie aspectele teoretice şi practice ale controlului financiar de stat la nivelele macro şi microeconomic, ca instrument al politicii financiare a statului.

Scopul cercetării este evaluarea sistemului actual al controlului de stat, cu indentificarea ulterioară a factorilor pozitivi şi negativi, care influenţează eficienţa controlului financiar de stat şi propunerea de măsuri pentru perfecţionarea sistemului de control financiar de stat. Metodologia de cercetare ştiinţifică include: metoda de analiză, metoda de sinteză, metoda de logică şi dialectică, metoda normativă, studiul de prelevare de probe statistice şi a seriilor dinamice, evaluările experţilor, observaţiile personale, studiul monografiilor.

Noutatea ştiinţifică este determinată de următoarele aspecte: este dezvoltat conceptul de control financiar de stat; au fost identificaţi factorii care influenţează eficienţa controlului financiar de stat în Republica Moldova; a fost investigat şi extins conceptul de securitate economică; a fost dezvoltată metodologia de calcul a valorilor-limită ale indicatorilor securităţii economice; au fost propuse măsuri pentru eliminarea suprapunerii funcţiilor în cadrul organismelor cu dreptul de a administra sistemul controlului financiar; a fost elaborat modelul sistemic de funcţionare a controlului financiar de stat în Republica Moldova.

Aplicarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării efectuate sunt folosite de Serviciul Fiscal de Stat, Curtea de Conturi, ceea ce este confirmat prin acte de implementare. Principiile de bază ale tezei au fost prezentate şi discutate la 6 conferinţe cu aspect ştiinţific şi practic. Concluziile pot fi utilizate în elaborarea unor programe didactice şi de instruire în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova şi a altor universităţi.