Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa diferitor factori externi asupra microdurităţii şi specificului de deformare plastică ale metalelor şi cristalelor iono - covalente


Autor: Diana Leu
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Daria Grabco
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Cuprins


CAPITOLUL 1. Aspecte generale ale legităţilor deformaţiei plastice ale solidelor (Sinteza bibliografică)
 • 1.1. Caracteristica materialelor studiate
 • 1.1.1. Cristalele ionice cu structura de tip NaCl
 • 1.1.2. Metale
 • 1.1.3. Compuşii covalenţi
 • 1.2. Proprietăţile mecanice ale solidelor cu structuri diferite
 • 1.2.1. Cristale ionice
 • 1.2.2. Metale
 • 1.2.3. Nitrura de galiu
 • 1.3. Influenţa factorilor interni şi externi asupra proprietăţilor mecanice
 • 1.4. Legităţile generale de deformare plastică ale mono- şi policristalelor la solicitări mecanice uniforme şi celor concentrate (locale)
 • 1.5. Mecanismele de deformare plastică.

CAPITOLUL 2. Metodologia experimentului
 • 2.1. Caracteristica cristalelor cercetate
 • 2.2. Metodologia de determinare a microdurităţii
 • 2.3. Metoda emisiei acustice
 • 2.4. Metoda de tratament chimic selectiv în combinare cu microscopia optică
 • 2.5. Studiul microstructurii reale a materialelor prin metoda microscopiei optice, electronice şi de forţă atomică

CAPITOLUL 3. Influenţa diferitor factori (externi şi interni) asupra proprietăţilor mecanice
 • 3.1. Influenţa sarcinii aplicate asupra proprietăţilor mecanice
 • 3.1.1. Influenţa sarcinii aplicate asupra proprietăţilor mecanice ale metalelor
 • 3.1.2. Influenţa sarcinii aplicate asupra proprietăţilor mecanice ale cristalelor de LiF şi FS-GaN
 • 3.2. Studiul procesului de deformare în dinamică la micropenetrare prin metoda emisiei acustice
 • 3.3. Influenţa temperaturii asupra proprietăţilor mecanice ale mostrelor metalice
 • 3.4. Influenţa duratei de aplicare a sarcinii
 • 3.5. Influenţa coroziunii
 • 3.6. Analiza modificării proprietăţilor mecanice prin prisma influenţei factorilor superficiali

CAPITOLUL 4. Specificul deformării plastice în jurul amprentelor
 • Studiul reliefului suprafeţei din jurul amprentelor
 • 4.1. Metale contemporane
 • 4.2. Metal antic
 • 4.3. FS - GaN
 • 4.3.1. Morfologia straturilor FS - GaN
 • 4.3.2. Microduritatea straturilor FS - GaN
 • 4.3.3. FS - GaN, monocristalin
 • 4.3.4. FS - GaN, policristalin
 • 4.3.5. Bufer FS - GaN, policristalin
 • 4.3.5.1. Bufer FS - GaN , prelucrat termic
 • 4.3.5.2.Bufer FS - GaN, neprelucrat termic

CAPITOLUL 5. Unele aspecte ale mecanismului de deformare ale cristalelor studiate
 • 5.1. Studiul morfologiei amprentelor şi reliefului în împrejurimea lor
 • 5.2. Studiul particularităţilor de deformare în volumul cristalului, sub amprentă

CAPITOLUL 6. Regularităţi specifice şi generale caracteristice procesului de micropenetrare a metalelor şi cristaleleor iono-covalente
 • 6.1. Argumentarea selecţiei obiectelor pentru cercetare
 • 6.2. Influenţa diferitor factori asupra proprietăţilor mecanice ale materialelor în studiu
 • 6.3. Specificul deformării plastice în jurul amprentelor
 • 6.4. Unele aspecte ale mecanismului de deformare ale cristalelor studiate