Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tighineanu Ion, doctor habilitat, profesor universitarTighineanu Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Matematică şi Informatică
Abilitare:18 octombrie 2007, nr.823
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rețele de nano-membrane și structuri tubulare din GaN și TiO2 pentru aplicații în sisteme memristive și biomedicină 01.04.10 UTM conducător 24.02.2023
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu 01.04.10 USM consultant
conducător
Caraman Mihail
22.12.2021
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozite 01.04.10 UTM conducător
consultant
Ursachi Veaceslav
27.09.2019
D Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN pentru aplicații inginerești 05.27.01 UTM conducător 31.05.2017
D Morfologia si proprietatile optice ale nanocompozitelor in baza matricelor semiconductoare si dielectrice din InP, Al2O3 si TiO2 01.04.10 UTM conducător
consultant
Ursachi Veaceslav
07.07.2015
DH Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: Tehnologii, proprietăţi şi dispozitive 05.27.01 UTM consultant 22.12.2011
D Luminescenţa şi emisia undelor THz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori III-V 01.04.10 UTM conducător 11.11.2011
D Fabricarea şi studiul structurilor de dimensionalitate redusă în baza GaN 01.04.10 UTM conducător 31.03.2011
D Morfologia şi proprietăţile optice ale structurilor poroase în baza compuşilor semiconductori II-VI 01.04.10 conducător 01.10.2009
D Proprietatile optice ale straturilor subtiri si nanostructurilor în baza GaN SI ZnO 01.04.10 conducător 29.06.2006
D Morfologia, luminescenţa şi proprietăţile electrofizice ale meso- şi nanostructurilor în baza GaN 01.04.10 conducător 26.01.2006