Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile creării nivelelor micro- şi mezoscopice de deformare plastică a cristalelor sub acţiunea sarcinii concentrate


Autor: Olga Şikimaka
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Dumitru (decedat) Ghiţu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Consultant ştiinţific: Daria Grabco
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Cuvinte Cheie

micropenetrare, nanopenetrare, plasticitate de translaţie şi rotaţie, nivele micro- şi mezoscopice de deformare plastică, microduritate, nanoduritate

Cuprins


CAPITOLUL 1. Situaţia actuală referitor la problema deformării solidelor solicitate prin sarcina concentrată
 • 1.1. Evoluţia de studiere a deformaţiei materialelor la penetrare: macro-, micro-, nanoduritate
 • 1.2. Teoria disclinaţiilor – ştiinţa despre stadiile superioare de deformare plastică
 • 1.2.1. Interconexiunea teoriei dislocaţiilor şi teoriei disclinaţiilor. Mezomecanica fizică
 • 1.2.2. Nivelele structurale ale deformaţiei plastice şi distrugerii
 • 1.2.3. Mecanismul creării şi deplasării disclinaţiilor şi zonelor reorientate ale cristalului
 • 1.3. Legităţile generale şi specifice de deformare plastică la micropenetrare
 • 1.4. Starea tensionată creată în cristal la aplicarea sarcinii concentrate
 • 1.5. Evoluţia zonelor deformate şi evidenţierea nivelelor structurale de deformare la micropenetrare
 • 1.6. Particularităţile specifice ale proceselor de micro- şi nanopenetrare. Efectul de scară

CAPITOLUL 2. Metodologia experimentului
 • 2.1. Caracteristica cristalelor cercetate
 • 2.2. Metoda măsurării microdurităţii la penetrarea cvasistatică
 • 2.3. Metoda deformării cristalelor la nanopenetrare
 • 2.4. Metoda efectuării testărilor de determinare a fragilităţii prin înregistrarea semnalelor de emisie acustică (EA)
 • 2.5. Evidenţierea structurilor dislocaţionale prin metoda tratamentului chimic selectiv
 • 2.6. Cercetarea microstructurii reale a materialelor prin metodele de microscopie optică, electronică şi de forţă atomică

CAPITOLUL 3. Regularităţile deformării cristalelor ionice la micro- şi nanopenetrare
 • 3.1. Particularităţile deformării cristalelor de KCl, LiF, MgO
 • 3.1.1. Studiul structurii dislocaţionale, reliefului fin la AFM şi microstucturii zonei deformate la micro- şi nanopenetrare
 • 3.1.2. Influenţa temperaturii de deformare asupra particularităţilor de dezvoltare a zonei deformate
 • 3.1.3. Calculul gradului de deformare creat de penetratorul Vickers şi Berkovici şi influenţa lui asupra creării nivelelor micro- şi mezoscopice de deformare plastică
 • 3.2. Particularităţile de deformare a cristalelor de CaFB2B
 • 3.2.1. Studiul microstructurii şi a structurii dislocaţionale din jurul amprentelor în dependenţă de sarcina aplicată la micro- şi nanopenetrare
 • 3.2.2. Studiul reliefului fin la AFM

CAPITOLUL 4. Specificul creării zonei deformate la micrpenetrarea şi nanopenetrarea cristalelor covalente de Si şi GaP
 • 4.1. Studiul microstructurii zonei deformate în preajma amprentei de duritate
 • 4.2. Investigarea reliefului fin la AFM

CAPITOLUL 5. Particularităţile de deformare a cristalelor stratiforme Bi, Bi-Sb, ZnInB2BSB4B la micropenetrare

CAPITOLUL 6. Particularităţile specifice de deformare a cristalelor de cuarţ la micropenetrare
 • 6.1. Studiul microstructurii zonei deformate în preajma amprentelor de duritate în dependenţă de sarcina aplicată
 • 6.2. Dezvoltarea maclelor dofineice în jurul amprentelor în dependenţă de temperatura de deformare
 • 6.3. Specificul formării reliefului fin pe suprafaţa amprentei şi a zonei adiacente

CAPITOLUL 7. Mecanismele principale de deformare plastică la micro- şi nanopenetrare
 • 7.1. Restabilirea amprentelor de duritate şi etapele principale a procesului de penetrare
 • 7.2. Mecanismele principale de deformare plastică şi distrugere la micro- şi nanopenetrare
 • 7.2.1. Influenţa tipului structural a materialului
 • 7.2.2. Influenţa tipului penetratorului şi a valorilor sarcinii aplicate
 • 7.2.3. Influenţa temperaturii de deformare
 • 7.3. Studiul dependenţei valorilor microdurităţii şi nanodurităţii de valoarea sarcinii aplicate la penetrator