Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efecte cardiovasculare ale precondiţionării hipoxice: evaluări clinico-experimentale


Autor: Moraru Ion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Mihai Popovici
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

precondiţionare hipoxică, hipertensiune arterială, elasticitate vasculară, reactivitate vasculară, tioredoxină, microscopie confocală laser

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 108 pagini tehnoredactate, fiind alcătuită din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie cu 220 surse, 4 anexe, include 8 tabele şi 30 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 de lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: evaluarea în condiţii clinico-experimentale a acţiunii precondiţionării hipoxice asupra unor factori patogenetici ai hipertensiunii arteriale.

Obiectivele cercetării: evaluarea acţiunii precondiţionării hipoxice asupra valorilor tensiunii arteriale, frecvenței contracţiilor cardiace, indicilor elasticităţii arteriale, statusului de anxietate şi asupra indicilor stresului oxidativ la pacienţii cu hipertensiune arterială gr. II aflaţi sub tratament antihipertensiv. Evaluarea acţiunii precondiţionării hipoxice asupra răspunsului constrictor şi relaxant al inelelor de aortă de şobolan, asupra expresiei şi cantităţii tioredoxinei a celulelor endoteliale umane în cultură de celule.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: sunt aduse în premieră dovezi asupra capacităţii precondiţionării hipoxice de a majora semnificativ expresia şi cantitatea tioredoxinei în celulele endoteliale umane, asupra ameliorării elasticităţii arteriale, precum şi asupra creşterii în vitro a gradului de relaxare a inelelor aortice la stimulare colinergică.

Semnificaţia teoretică: rezultatele studiului aduc un suport fundamental la conceptul ce vizează mecanismele de activare a stresului oxidativ, precum şi capacitatea precondiţionării hipoxice de a creşte expresia şi cantitatea tioredoxinei în celulele endoteliale.

Valoarea aplicativă a lucrării: beneficiile precondiţionării hipoxice vizavi de ameliorarea funcţionalităţii endoteliului vascular, a elasticităţii arterelor periferice mari şi mici şi a dinamicii tensiunii arteriale, a sistemului antioxidant, de anxietate şi a influenţelor vegetative validează utilitatea aplicării precondiţionării hipoxice drept o opţiune adiţională tratamentului antihipertensiv al pacienţilor cu hipertensiune arterială.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în clinica Institutului de Cardiologie.

Cuprins


1. VIZIUNI CONCEPTUALE ASUPRA PRECONDIŢIONĂRII HIPOXICE ŞI HIPERTENSIUNII ARTERIALE
 • 1.1. Conceptul sindromului de adaptare la hipoxie: mecanisme şi viziuni aplicative
 • 1.2. Stresul oxidativ în evoluţia hipertensiunii arteriale: interacţiuni cu endoteliul vascular
 • 1.3. Elasticitatea arterială: entităţi conceptuale şi mecanisme de afectare
 • 1.4. Anxietatea şi rolul ei în evoluţia hipertensiunii arteriale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.2. Metode de investigare
 • 2.3. Aprecierea parametrilor stresului oxidativ
 • 2.4. Opţiuni tehnico-metodologice
 • 2.5. Evaluarea reactivităţii vasculare in vitro
 • 2.6. Estimarea expresiei şi cantităţii tioredoxinei în celulele endoteliale umane
 • 2.7. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. EVIDENŢE CLINICO-BIOCHIMICE ŞI EXPERIMENTALE ALE PRECONDIŢIONĂRII HIPOXICE
 • 3.1. Efectul precondiţionării hipoxice asupra dinamicii tensiunii arteriale şi frecvenţei contracţiilor cardiace la pacienţii cu HTA gr. II
 • 3.2. Efectul pecondiţionării hipoxice asupra elasticităţii arteriale
 • 3.3. Efectul precondiţionării hipoxice asupra statusului de anxietate al pacienţilor cu HTA gr. II estimat prin scorul Hamilton
 • 3.4. Efectul precondiţionării hipoxice asupra indicilor stresului oxidativ
 • 3.5. Efectul precondiţionării hipoxice asupra reactivităţii vasului izolat.
 • 3.6. Acţiunea precondiţionării hipoxice asupra expresiei şi cantităţii tioredoxinei
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3.