Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Performanţele energetice şi ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili


Autor: Beşleagă Igor
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ion Lacusta
doctor, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-05.20.03-27.03.08
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Biocombustibil; Biodiesel; Catalizator; Emisiile de gaze; Gaze nocive; Metanol; Metil ester de rapiţă; Motor cu aprindere prin comprimare; Motor cu ardere internă; Motorină; Oxid de carbon; Surse renovabile de energie; Transesterificare; Ulei de motor; Vâscozitatea cinematică.

Adnotare

Structura tezei include: 3 capitole, introducere, actualitatea temei, reviul literaturii , material şi metode, rezultate proprii, discuţiile şi interpretarea lor, concluzii finale, recomandări practice, adnotare, abrevieri, anexe. Teza este expusă pe 130 pagini text de bază, conţine 20 tabele, 47 figuri, inclusiv diagrame şi imagini color, bibliografia include 144 surse de referinţe. Pe baza investigaţiilor efectuate au fost publicate 15 lucrări ştiinţifice inclusiv un manual.

Domeniul de studiu. 05.20.03: Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în evaluarea performanţelor energetice şi ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili. Obiectivele: studierea parametrilor fizico-chimici ai biocombustibilului şi uleiului de motor în acţiune; studiul performanţelor energetice şi ecologice ale motorului diesel alimentat cu diverse tipuri de combustibili; studierea impactul utilizării biocombustibilui asupra emisiilor poluante.

Semnificaţia ştiinţifică şi importanţa teoretică. S- a efectuat un studiu privind direcţiile de perspectivă la utilizarea uleiurilor vegetale şi derivatelor acestora de tip monoesteri pentru alimentarea motoarelor diesel; s-au evaluat legităţile modificării parametrilor fizico-chimici şi de exploatare ale uleiului de motor în acţiune în motoare alimentate cu ulei de rapiţă şi derivatele acestuia în amestec cu motorină; s-a elaborat sistemul cibernetic de obţinere a biocombustibilului şi modelul matematic a procesului de transesterificare al uleiului de rapiţă; s-a elaborat calculul termic al motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. S-a argumentat experimental utilizarea uleiului de rapiţă şi derivatele acestuia în amestec cu motorină asupra performanţelor energetice şi ecologice, stării tehnice ale motorului cu aprindere prin comprimare. S-a stabilit corelaţia dintre concentraţia emisiilor poluante în gazele de eşapament ale MAC alimentate cu diferite tipuri de combustibili. S-a stabilit că amestecurile de combustibili motorină – biocombustibil nu afectează starea tehnică a mecanismului motor.

Valoarea practică a lucrării şi implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. Au fost cercetate şi implementate recomandări practice privind utilizarea monoesterilor obţinuţi prin transesterificarea uleiului de rapiţă în stare pură sau în amestec cu motorină la funcţionarea motorului cu aprindere prin comprimare; perfecţionarea procesului de învăţământ şi cercetare prin introducerea unor noi teme de cursuri teoretice şi lucrări de laborator la disciplinele Chimotologia agricolă; Materiale de exploatare pentru automobile pentru studenţii care îşi fac studiile în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în SDE Chetrosu raionul Anenii Noi şi în procesul didactic la facultatea Ingineria Agrară şi Transportul Auto a UASM.


Cuprins


1. REVIUL LITERATURII
 • 1.1. Actualitatea şi perspectivele utilizării combustibililor alternativi pentru alimentarea motoarelor cu ardere intern
  • 1.1.1. Combustibili gazoşi
  • 1.1.2. Combustibili pe bază de alcool
  • 1.1.3. Biocombustibilul şi beneficiile utilizării
 • 1.2. Studiul actual privind cultivarea rapiţei
  • 1.2.1. Cultivarea rapiţei în lume şi în republica Moldova
  • 1.2.2. Perspectivele implementării culturii rapiţei în republica Moldova
 • 1.3. Procese de extragere a uleiului vegetal
 • 1.4. Tehnologii de obţinere a biocombustibilui
 • 1.5. Metil esterul de rapiţă ca alternativă a motorinei
 • 1.6. Chimotologia combustibililor şi a uleielor lubrifiante pentru MAC
  • 1.6.1. Argumentarea parametrilor fizico-chimicii şi de exploatare ai combustibilului
  • 1.6.2. Argumentarea parametrilor fizico-chimici şi de exploatare ai uleiului de motor
 • 1.7. Regulamente şi acte legislative privind calitate aerului atmosferic
 • 1.8. Impactul ecologic la utilizarea biocombustibilului
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectele cercetărilor
 • 2.2. Programa cercetărilor experimentale
 • 2.3. Metodica aprecierii calităţii combustibilului
 • 2.4. Metodica aprecierii indicatorilor fizico – chimici şi de exploatare ai uleiului de motor
 • 2.5. Metodica încercărilor la stand a MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili
 • 2.6. Metodica încercărilor în exploatare ale tractoarelor agricole
 • 2.7. Metodica prelucrării matematice a datelor experimentale
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE CERCETĂRILOR PROPRII
 • 3.1. Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale uleiului de rapiţă
 • 3.2 Argumentarea regimurilor de transesterificare a uleiului de rapiţă cu planificarea experimentelor
 • 3.3. Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale biocombustibilului şi amestecului motorinăbiocombustibil
 • 3.4. Analiza rezultatelor încercărilor experimentale la stand
  • 3.4.1. Parametri funcţionali ai motorului diesel
  • 3.4.2. Performanţele energetice ale MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili
  • 3.4.3. Calculul termic al MAC alimentat cu biocombustibil
  • 3.4.4. Performanţele ecologice ale MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili
  • 3.4.5. Studiul proprietăţilor fizico-chimice şi de exploatare ale uleiului de motor în acţiune
  • 3.4.6. Impurificarea pieselor MAC alimentat cu diverse tipuri de combustibili
  • 3.4.7. Evaluarea influenţei diverselor tipuri de combustibili asupra stării tehnice a MAC
 • 3.5. Analiza rezultatelor experimentale în exploatare ale tractoarelor agricole
 • 3.6. Eficacitatea economică la utilizarea biocombustibilului B20 la alimentarea MAC
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3