Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marian Grigore, doctor habilitat, profesor universitarMarian Grigore, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1316
Specialităţi abilitate: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor pentru prelucrarea primară a laptelui cu utilizarea frigului natural și artificial (pe exemplul regiunii de nord a RM) 05.20.02 UASM membru CSS
conducător
Volconovici Liviu
30.11.2022

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene 05.20.03 UASM conducător 21.12.2022
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie 05.20.03 UASM conducător 06.12.2019
D Tehnologia de obţinere a peleţilor ENPlus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldova 05.20.03 UASM conducător 23.11.2018
D Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice 05.20.03 UASM consultant 16.02.2012
D Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilor din mase plastice 05.20.03 conducător 19.04.2007