Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracterele fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole şi procedee de obţinere a bioproduselor valoroase


Autor: Chiseliţa Oleg
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Agafia Usatîi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Saccharomyces cerevisiae, drojdii de vin, carbohidraţi, compuşi coordinativi, acetaţi, preparate din drojdii

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie ce conţine 244 titluri, 6 anexe, 109 pagini conţinut de bază, 20 tabele, 37 figuri. Rezultatele au fost expuse în 18 publicaţii.

Scopul lucrării: studierea caracterelor fiziologo-biochimice ale unor tulpini de drojdii de vin cu potenţial sporit de biosinteză a carbohidraţilor şi elaborarea procedeelor de obţinere a bioproduselor valoroase.

Obiective: izolarea din sedimentele de vin, selectarea şi studierea caracterelor morfo-culturale şi fiziologo-biochimice ale tulpinilor de drojdii cu potenţial sporit de biosinteză a carbohidraţilor; evidenţierea factorilor care asigură un nivel optim al productivităţii şi acumulării carbohidraţilor în celulele drojdiilor selectate; elaborarea procedeelor de cultivare dirijată a tulpinilor de drojdii şi obţinere a biomasei cu conţinut prognozat de carbohidraţi; elaborarea procedeelor de obţinere a unor bioproduse valoroase din drojdiile sedimentelor de vin.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost selectate tulpinile de drojdii S. cerevisiae CNMN–Y-20 şi S. cerevisiae CNMN–Y-21 cu capacitate înaltă de sinteză a carbohidraţilor, stabilite caracterele morfo-culturale şi fiziologo-biochimice, evidenţiaţi factorii determinanţi de dirijare a proceselor de biosinteză a carbohidraţilor la tulpinile menţionate. A fost demonstrată eficienţa melasei şi clorurii de tricloracetat de zinc în stimularea sintezei carbohidraţilor la drojdii.

Problema ştiinţifică. Argumentarea ştiinţifică a căilor de dirijare a biosintezei carbohidraţilor la tulpinile de drojdii selectate, utilizând ca reglatori nutrienţii preferenţiali şi factorii fizico-chimici.

Semnificaţia teoretică. Au fost obţinute date noi referitor la răspunsul fiziologic al drojdiilor de vin la acţiunea factorilor de cultivare dirijată. Lucrarea argumentează posibilitatea valorificării levurilor din sedimentele de vin pentru obţinerea unor bioproduse valoroase noi.

Valoarea aplicativă: Tulpina de drojdii S. cerevisiae CNMN-Y-20 se recomandă pentru cultivarea industrială în calitate de sursă de preparate glucidice. Tehnologia de procesare a biomasei drojdiilor din sedimentele de vin se recomandă pentru producerea industrială a bioproduselor naturale şi obţinerea substanţelor biologic active cu utilizare în diferite domenii. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tulpinile de drojdii selectate sunt depozitate ca producători de carbohidraţi şi utilizate în cercetările CNMN. Bioprodusul Prolevin R a fost implementat la crescătoriile piscicole ale Î.I. „Marin-Alexandru”.

Cuprins


1. DROJDIILE GENULUI SACCHAROMYCES – SURSĂ DE CARBOHIDRAŢI ŞI ALTE SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE
 • 1.1. Conţinutul cantitativ şi calitativ al carbohidraţilor şi altor substanţe biologic active în drojdiile genului Saccharomyces
 • 1.2. Activitatea biologică a carbohidraţilor drojdiilor genului Saccharomyces
 • 1.3. Influenţa condiţiilor şi modului de cultivare asupra sintezei carbohidraţilor la microorganisme
 • 1.3.1. Influenţa surselor de carbon şi azot asupra sintezei carbohidraţilor la microorganisme
 • 1.3.2. Compuşii coordinativi ai metalelor de tranziţie – factori reglatori ai proceselor biosintetice microbiene
 • 1.3.3. Influenţa factorilor fizici ai mediului de cultivare asupra sintezei carbohidraţilor la microorganisme
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • 2.1. Obiectul de cercetare
 • 2.2. Metode de investigaţie

3. MORFOLOGIA, FIZIOLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢILE SINTEZEI CARBOHIDRAŢILOR LA TULPINILE DE DROJDII SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 ŞI SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y21 SELECTATE DIN SEDIMENTE DE VIN
 • 3.1. Caracteristica taxonomică a tulpinilor de drojdii S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21 selectate ca producători activi de carbohidraţi
 • 3.2. Efectele nutrienţilor şi ale factorilor de mediu asupra multiplicării şi acumulării carbohidraţilor în celulele drojdiilor S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21
 • 3.2.1. Efectele surselor de carbon asupra multiplicării drojdiilor S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21 şi biosintezei carbohidraţilor
 • 3.2.2. Efectele sărurilor minerale, acetaţilor şi compuşilor coordinativi ai Mn (II) şi Zn (II) asupra productivităţii şi biosintezei carbohidraţilor la drojdiile S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21
 • 3.2.3. Efectele temperaturii, pH-ului iniţial al mediului nutritiv, duratei de cultivare asupra multiplicării şi biosintezei carbohidraţilor la drojdiile S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21
 • 3.3 Elaborarea regulamentului de obţinere din drojdii a bioprodusului Glucolev – 20
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. OBŢINEREA BIOPRODUSELOR VALOROASE DIN DROJDIILE SEDIMENTELOR DE VIN
 • 4.1 Procedee de obţinere a unor fracţii glucidice din drojdiile sedimentelor de vin
 • 4.2. Procedee de obţinere a bioproduselor complexe din drojdiile sedimentelor de vin
 • 4.2.1. Studiul compoziţiei biochimice a drojdiilor din sedimente de vin.
 • 4.2.2. Optimizarea condiţiilor de prelucrare a drojdiilor sedimentelor de vin şi schema tehnologică de obţinere a produsului proteic furajer Prolevin
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI