Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul chirurgical al fracturilor acetabulare


Autor: Croitor Petru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gornea Filip (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.22-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

acetabul, fractură, tratament chirurgical, osteosinteză, examen radiologic, accident rutier, traumatism asociat.

Adnotare

Teza este expusă pe 125 pagini tehnoredactate şi se compune din: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări. Bibliografia din 277 numiri. Materialul ilustrativ include 12 anexe, 65 figuri, 22 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: ortopedie şi traumatologie, 14.00.22.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului fracturilor acetabulare prin evaluarea metodelor de diagnostic şi perfectarea tacticii de tratament chirurgical.

Obiectivele de bază ale lucrării sunt: studierea frecvenţei fracturilor acetabulare şi structurii traumatismelor ce le asociază; evaluarea comparativă a rezultatelor tratamentului osteosintezei interne şi celei extrafocare cu precizarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru fiecare metodă; aprecierea indicaţiilor, contraindicaţiilor şi particularităţilor artroplastiei primare totale de şold în fracturile acetabulare recente şi evaluarea rezultatelor la distanţă; evidenţierea particularităţilor endoprotezării totale a şoldului pentru pacienţii cu coxartroză posttraumatică; analiza rezultatelor obţinute şi elaborarea unui algoritm de tratament al fracturilor acetabulare.

Metodologia cercetării ştiinţifice: studiu clinic, genul cercetării - integral, obiectul de studiu - persoanele care au suportat fractură de acetabul, tratată chirurgical în cadrul IMSP CNŞPMU pe parcursul anilor 2000-2007.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În RM s-au efectuat cercetări ştiinţifice orientate spre determinarea eficacităţii şi particularităţilor tratamentului chirurgical al fracturilor acetabulare.

Semnificaţia teoretică a lucrării include indicaţiile metodelor de diagnostic, necesare de aplicat pentru diferenţierea unei fracturi acetabulare şi direcţiile prioritare de selectare a metodei de osteosinteză cu diferite fixatoare interne şi aparate externe, precum şi aprecierea componentelor de profilaxie a complicaţiilor postoperatorii în termeni precoci şi tardivi.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui algoritm de tratament al fracturilor acetabulare, accesibil de implementat în RM în condiţiile AOAM.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice, au fost obţinute şi implementate 2 brevete de invenţii, care se aplică cu succes în clinica CNŞPMU şi catedra Ortopedie şi Traumatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. PROBLEMATICA TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL FRACTURII DE ACETABUL ÎN LITERATURA CONTEMPORANĂ (EXPOZEU BIBLIOGRAFIC)
 • 1.1. Evoluţia metodelor de tratament a fracturilor de acetabul
 • 1.2. Epidemiologia fracturilor acetabulare
 • 1.3. Anatomia chirurgicală şi funcţională a acetabulului
 • 1.4. Mecanismul traumatismului în fractura de acetabul
 • 1.5. Clasificarea fracturilor acetabulare
 • 1.6. Diagnosticul fracturilor acetabulare
 • 1.7. Tratamentul chirurgical al fracturilor de acetabul
 • 1.8. Complicaţiile tratamentului chirurgical
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Metodologia studiului clinic. Definirea grupurilor de comparare
 • 2.2. Metodele de investigaţie şi analiza lor
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. OSTEOSINTEZA FRAGMENTELOR ACETABULARE
 • 3.1 Reducerea sângerândă şi osteosinteza fracturilor acetabulare (grupul studiat)
  • 3.1.1. Particularităţile osteosintezei interne în fractura de tipul A
  • 3.1.2. Specificul osteosintezei interne în fractura de tipul B.
  • 3.1.3. Caracteristica osteosintezei interne în fractura de tipul C
 • 3.2. Osteosinteza extrafocară a bazinului (grupul de control)
 • 3.3. Evaluarea comparativă a rezultatelor la distanţă a pacienţilor ce au suportat o fractură de acetabul, trataţi prin metoda osteosintezei interne (grupul caz) faţă de osteosinteza extrafocară (grupul de control)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ARTROPLASTIA ŞOLDULUI ÎN TRATAMENTUL FRACTURI-LOR DE ACETABUL ŞI CONSECINŢELE LOR
 • 4.1. Artroplastia primară şi osteosinteza acetabulului
 • 4.2. Artroplastia secundară a coxartrozei posttraumatice.
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE