Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Factorii de pronostic în tratamentul cancerului glandei mamare stadiul I


Autor: Botnariuc Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Nadejda Godoroja
doctor habilitat, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
CSS: DH 52-14.00.14-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cancerul glandei mamare, stadiul I, progresare, factorii de pronostic, tratamentul combinat, complex, homeostaza hormonală, indicii imunităţii, marcherii moleculari, antigenii tumorali

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 200 surse, expusă pe 112 pagini text de bază, 53 tabele, 20 figuri, 5 anexe. Rezultatele publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu este diagnosticul şi tratamentul cancerului glandei mamare.

Scopul lucrării: determinarea factorilor decisivi de pronostic ai variantei evoluţiei clinice în baza estimării eficacităţii tratamentului bolnavelor de CGM st.I pentru individualizarea acestuia.

Obiectivele cercetării. Analiza informativităţii metodelor de diagnostic, rezultatelor tratamentului bolnavelor de CGM st. I. Determinarea factorilor decisivi de pronostic ai variantei evoluţiei clinice. Analiza statutului imunologic şi hormonal al bolnavelor de CGM st. I în funcţie de gradul de expresie a marcherilor moleculari – RE, RP şi HER2/neu.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Au fost determinaţi factorii decisivi de pronostic ai variantei evoluţiei clinice al CGM st. I. În baza factorilor de pronostic s-au recomandat schemele optime, ordinea aplicării acestora la diferite etape de tratament combinat sau complex al CGM st. I; a fost determinat gradul şi tipul dereglărilor imunologice şi hormonale în CGM st. I; a fost stabilită corelaţia dereglărilor imunologice şi hormonale în funcţie de gradul de expresie al marcherilor moleculari HER2/neu şi receptorilor hormonali RE şi RP.

Semnificaţia teoretică. Completează cunoştinţe în determinarea factorilor de pronostic a evoluţiei clinice a bolnavelor de CGM st. I, stabilirea gradului de imunodepresie şi a dereglărilor hormonale în CGM st. I, în aprecierea gradului de expresie HER2/neu în concordanţă RE, RP.

Valoarea practică a lucrării. Analiza informativităţii metodelor diagnostice – USG, MG şi citologice în CGM st. I, determinarea factorilor decisivi de pronostic a evoluţiei clinice a permis să elaborăm algoritmii de investigaţii şi tratament în CGM st. I. Stabilirea gradului de imunodepresie şi a dereglărilor hormonale în CGM st. I. permite de a recomanda tratamentul de corecţie a imunodepresiei şi statutului hormonal. Aprecierea gradului de expresie HER2/neu în concordanţă cu gradul de expresie RE, RP a contribuit la individualizarea tratamentului chimioterapic şi hormonal. Selectarea schemelor optime de tratament va contribui la scăderea mortalităţii în formele incipiente ale CGM.

Rezultatele lucrării au fost implementate în cadrul tratamentului bolnavelor de CGM st. I în secţiile Mamologie a IMSP IO, au fost elaborate algoritmii de investigaţii şi tratament şi introduse în Protocolul Clinic Naţional „CGM”. 19