Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto


Autor: Gherasimov Mihail
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.12-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

venituri, cheltuieli, rezultat financiar, întreprinderi de transport auto, servicii de transport auto, recunoaştere, evaluare, rută, trafic (transporturi auto de mărfuri, transporturi auto de călători), bilete de călătorie, accidente rutiere

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi propuneri, bibliografie din 151 denumiri, 17 anexe, 122 paginile textului de bază, 20 tabele, 2 scheme şi 8 figuri. Rezultatele obţinute sînt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiere: contabilitatea.

Scopul lucrării: elaborarea dispoziţiilor teoretice, bazelor metodologice şi recomandărilor practice privind perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto.

Sarcinile cercetării: precizarea noţiunii, precum şi determinarea componenţei şi clasificării veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto; stabilirea particularităţilor recunoaşterii şi evaluării veniturilor şi cheltuielilor în cazul prestării serviciilor de transport auto; examinarea critică a problemelor practicii contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor din transportul de mărfuri, prestarea serviciilor de expediţie şi de altă natură şi perfecţionarea acestora, precum şi a cheltuielilor legate de accidentele rutiere.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: clasificarea veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto; evaluarea şi momentul recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de condiţiile prestării serviciilor auto; modul de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor aferente traficului de călători; particularităţile contabilităţii cheltuielilor aferente activităţii operaţionale a întreprinderilor de transport auto; se argumentează căile de perfecţionare a contabilităţii cheltuielilor legate de accidentele rutiere.

Importanţa teoretică: argumentarea problemelor privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto. Însemnătatea practică: contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto şi la autogări (autostaţii); conturile analitice de evidenţă a veniturilor; contabilitatea cheltuielilor aferente transporturilor de mărfuri, accidentelor rutiere.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetărilor în domeniul contabilităţii vînzării biletelor de călătorie, contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor aferente prestării serviciilor de transportare a mărfurilor sînt implementate la trei întreprinderi de transport auto.