Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ASEMAcademia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)


Adresa:str.Bănulescu-Bodoni, 61, Chişinău, MD-2009
Tel:(+373 22) 22-41-28
Fax:(+373 22) 22-19-68
Web:www.ase.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.26/AC, din 19.10.2006
  Certificat de acreditare: seria P nr.018
  [+] Profiluri acreditate [3]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 84 conducători de doctorat, inclusiv 35 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [84]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 41 teze, inclusiv 3 de doctor habilitat.

  În examinare [4]: Arhiva tezelor: