Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ASEMAcademia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)


Adresa:str.Bănulescu-Bodoni, 61, Chişinău, MD-2009
Tel:(+373 22) 22-41-28
Fax:(+373 22) 22-19-68
Web:www.ase.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Documente

  Adobe PDF document 3.92 Mb Raport de autoevaluare a Academiei de Ştudii Economice a Moldovei (pentru anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.63 Mb Raport de autoevaluare a Academiei de Ştudii Economice a Moldovei (pentru anii 2007-2011). Profilul Integrare Europeană şi Politici sociale
  Adobe PDF document 0.93 Mb Raport de autoevaluare a Academiei de Ştudii Economice a Moldovei (pentru anii 2007-2011). Profilul "Business şi Administrare"
  Adobe PDF document 0.73 Mb Raport de autoevaluare a Academiei de Ştudii Economice a Moldovei (pentru anii 2007-2011). Profilul "Economie fundamentală şi aplicativă"
  Adobe PDF document 1.90 Mb Raport de autoevaluare a Academiei de Ştudii Economice a Moldovei (pentru anii 2007-2011). Profilul "Informatică, statistică şi cibernetică economică"
  Adobe PDF document 2.87 Mb Raport de autoevaluare a Academiei de Ştudii Economice a Moldovei (pentru anii 2007-2011). Profilul "Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economico-Financiară"
  Adobe PDF document 0.50 Mb Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei.(anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.25 Mb Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei. Profilul "Business şi Administrare"(anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.37 Mb Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei. Profilul "Economie fundamentală şi aplicativă" (anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.26 Mb Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei. Profilul "Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economico-Financiară" (anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.19 Mb Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei. Profilul "Informatică, statistică şi cibernetică economică"(anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.21 Mb Aviz privind evaluarea Academiei de Studii Economice a Moldovei. Profilul "Economie fundamentală şi aplicativă" (anii 2007-2011)
  Adobe PDF document 0.18 Mb Hotarîrea nr. AC-2/1 din 27 iunie 2013 cu privire la reacreditarea Academiei de Studii Economice a Moldove

  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.AC/2-1, din 27.06.2013
  Certificat de acreditare: seria P nr.061
  [+] Profiluri acreditate [5]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 94 conducători de doctorat, inclusiv 37 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [94]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 77 teze, inclusiv 4 de doctor habilitat.

  În examinare [4]: Arhiva tezelor: