Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Clinica, diagnosticul şi tratamentul uveitelor asociate cu spondiloartrita anchilozantă şi artrita reactivă


Autor: Dumbrăveanu Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Uveită, cataractă complicată, spondiloartrită anchilozantă, artrită reactivă, complexul major de histocompatibilitate HLA-B27, citokine, statut imun

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 120 de pagini tehnoredactate. Se constituie din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie cu 255 surse, 6 anexe, include12 figuri şi 31 tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 lucrări ştiinţifice şi o invenţie.

Domeniul de studiu: oftalmologie.

Sopul studiului: Elaborarea sistemului clinico-imunologic de diagnostic, tratament conservator şi chirurgical, dispanserizare a pacienţilor cu uveite asociate cu spondiloartrita anchilozantă şi artrita reactivă urmărind minimalizarea recidivelor, scăderea ratei complicaţiilor şi păstrarea funcţiilor vizuale. Obiectivele cercetării: Determinarea particularităţilor clinice şi aprecierea schimbărilor imune la pacienţii cu uveite asociate cu spondiloartrită anchilozantă şi artrită reactivă; elaborarea algoritmului de prognozare a evoluţiei uveitelor în dependenţă de prezenţa complexului HLA-B27; instituirea şi argumentarea unei conduite optime de tratament complex al uveitelor asociate cu SA şi AR; studiul efectului terapeutic al preparatului Levofloxacină (Oftaquix) 0,5% în tratamentul complex al uveitelor; elaborarea algoritmului de conduită a pacientului cu cataractă complicată în caz de uveită asociată cu SA şi AR.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Este un studiu clinic, analitic şi prospectiv; eşantionul studiat a inclus grupe comparabile; culegerea datelor pentru cercetarea dată a fost de tip „caz-martor".

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Determinarea particularităţilor clinice ale diverselor forme evolutive a uveitelor asociate cu spondiloartrită anchilozantă şi artrită reactivă. A fost elaborat un algoritm de diagnostic al uveitelor prin studierea T şi B-limfocitelor, interleukinelor şi a complexului HLA-B27 şi valoarea acestora în prognozarea evoluţiei uveitelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Datele rezumate în urma studiului au completat cunoştinţele medicilor oftalmologi referitor la uveitele asociate cu SA şi AR. A fost elaborat algoritmul de pronostic al evoluţiei uveitei asociate cu SA şi AR în funcţie de prezenţa complexului HLA-B27 şi un algoritm de conduită a pacientului cu cataractă complicată în caz de uveită asociată cu SA şi AR. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiu lui au fost implementate în activitatea cotidiană a catedrei oftalmologie USMF "N.Testemiţanu", clinicii oftalmologie Nr2 şi a catedrei Medicină Internă Nr1.