Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Impactul intoxicaţiei acute cu alcool asupra şocului hemoragic


Autor: Vişnevschi Anatolie
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
Anul:2011
Consultant ştiinţific: Vasile Lutan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.16-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

şoc hemoragic (ŞH), enzimemie, citokine, intoxicaţie acută cu alcool, inhibitori ai NO sintazei, sindrom inflamator generalizat, insuficienţă poliorganică, leziuni celulare, presiune arterială medie

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 203 pagini tehnoredactate, este alcătuită din întroducere, 6 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 238 surse; include 17 tabele şi 52 figuri. Rezultatele studiului sunt publicate în 33 lucrări ştiinţifice. Domeniu de studiu – ştiinţe medicale ( fiziologie normală şi patologică).

Scopul cercetării: evaluarea interrelaţiilor dintre modificările hemodinamice, biochimice în sânge şi morfologice în organele de importanţă vitală în cadrul şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută cu alcool şi optimizarea terapiei patogenetice.

Obiectivele cercetării: Estimarea leziunilor structurale în miocard, rinichi, ficat, şi plămâni, a indicilor hemodinamici, a enzimemiei şi citokinemiei în cadrul şocului hemoragic; în ŞH pe fondal de intoxicaţie acută cu alcool cât şi aprecierea statutului hemodinamic, biochimic, morfologic după aplicarea tratamentului patogenetic prin administrarea de Difetur, soluţiei coloidale Dextran-70 şi a asocierii acestor remedii medicamentoase.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată s-a estimat conexiunea corelativă între indicii hemodinamici, modificările structurale în organele de importanţă vitală, nivelul enzimemiei şi a citokinemiei în şocul hemoragic experimental pe fondal de alcoolemie. În premieră a fost demonstrat efectul antiinflamator al derivatului izotioureic- Difetur în cadrul ŞH şi în SH pe fondal de alcoolemie.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: În premieră a fost efectuat un studiu complex privind modificările hemodinamice, biochimice şi morfologice în cadrul şocului hemoragic pe fondal de alcoolemie. Rezultatele studiului aduc un suport fundamental în explicarea mecanismelor patogenetice ale şocului hemoragic pe fondal de alcoolemie. A fost apreciată acţiunea antiinflamatoare a derivatului izotioureic Difetur prin atenuarea enzimemiei, a nivelului de citokine proinflamatoare, prin scăderea gradului de leziuni celulare.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor sunt incluse în programele prelegerilor şi lucrărilor practice la studenţi, rezidenţi şi medici practici la disciplinele farmacologie şi farmacologie clinică, fiziologie şi fiziopatologie, anesteziologie şi terapie intensivă.

Cuprins


1. MODIFICAREA HOMEOSTAZIEI ÎN CADRUL ŞOCULUI HEMORAGIC PE FONDALUL INTOXICAŢIEI ACUTE CU ALCOOL (revista literaturii)
 • 1.1. Aspecte patogenetice ale şocului hemoragic
 • 1.2. Mecanisme moleculare ale şocului hemoragic
 • 1.3. Metabolismul alcoolului etilic
 • 1.4. Contribuţia etanolului în compromiterea reactivităţii imunologice
 • 1.5. Efectele impactul alcoolului şi a leziunilor traumatice
 • 1.6. Tehnici de resuscitare şi tratament a şocului hemoragic
 • 1.7. Leziuni de reperfuzie poshemoragică
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Animale de laborator
 • 2.2. Modelul şocului hemoragic şi investigarea indicilor hemodinamici in vivo
 • 2.3. Modelul intoxicaţiei acute cu alcool
 • 2.4. Metoda de resuscitare
 • 2.5. Investigaţii morfologice
 • 2.6. Aprecierea marcherilor biochimici
 • 2.7. Metoda prelucrării statistice a rezultatelor
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. MODIFICAREA STATUTULUI HEMODINAMIC, BIOCHIMIC ŞI MORFOLOGIC ÎN CADRUL ŞOCULUI HEMORAGIC
 • 3.1. Aspecte hemodinamice ale şocului hemoragic
 • 3.2. Modificările biochimice în cadrul şocului hemoragic
 • 3.3. Aspecte ale răspunsului citokinemiei în şocul hemoragic experimental
 • 3.4. Tabloul histologic al organelor de importanţă vitală în şocul hemoragic
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DISHOMEOSTAZII INDUSE DE ALCOOLUL ETILIC ÎN CADRUL ŞOCULUI HEMORAGIC EXPERIMENTAL
 • 4.1. Modificarea nivelului presiunii arteriale medii şi a frecvenţei contracţiilor cardiace în cadrul şocului hemoragic pe fondal de alcoolemie
 • 4.2. Variaţiile nivelului biomarkerilor leziunilor celulare în serul sanguin în şocului hemoragic experimental pe fondal de alcoolemie
 • 4.3. Modificările nivelului citokinelor pro-şi antiinflamatoare induse de alcool în şocul hemoragic
 • 4.4. Leziunile organelor de importanţă vitală induse de alcool la animalele cu şoc hemoragic
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. ASPECTE ALE TERAPIEI PATOGENETICE A ŞOCULUI HEMORAGIC EXPERIMENTAL
 • 5.1. Modificările hemodinamice, biochimice şi morfologice în cadrul şocului hemoragic resuscitat cu Difetur
 • 5.2. Aspecte hemodinamice, biochimice şi morfologice în şocul hemoragic resuscitat cu Dextran 70
 • 5.3. Evoluţia indicilor hemodinamici, markerilor biochimici (enzimemia şi citokinemia) şi modificărilor morfologice în şocului hemoragic experimental resuscitat prin combinaţia Difetur cu Dextran 70
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. CONTRIBUŢII LA TRATAMENTUL PATOGENETIC AL ŞOCULUI HEMORAGIC PE FONDAL DE ETANOLISM ACUT
 • 6.1. Evaluări hemodinamice, biochimice, morfologice rezultante a terapiei patogenetice cu Difetur
 • 6.2. Modularea răspunsului hemodinamic, biochimic şi inerenţelor morfologice în cadrul şocului hemoragic cu alcoolemie prin resuscitarea cu Dextran 70
 • 6.3. Modificarea indicilor hemodinamici, markerilor biochimici şi a tabloului histologic în şocului hemoragic cu alcoolemie resuscitat prin combinaţia Difetur şi Dextran 70
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE