Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Rolul factorilor perinatali în tulburările vegetative la copii


Autor: Gheorghe Railean
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2011
Consultanţi ştiinţifici: Ion Moldovanu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
CSS: DH 50-14.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.80 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dereglări vegetative, factori perinatali, metode neurofiziologice, funcţii cognitive, metabolism. Domeniul de studiu: neurologie, neuropediatrie, pediatrie.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografie din 266 de titluri, 4 anexe, 204 de pagini de text de bază, 48 figuri, 38 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 57 de lucrări ştiinţifice, inclusiv un brevet şi o monografie.

Scopul şi obiectivele tezei: studierea rolului factorilor perinatali în tulburările vegetative la copii în corelaţie cu funcţiile cognitiv-emoţionale, starea funcţională a structurilor cerebrale, indicii metabolismului, sistemelor imun şi opiaceu; evidenţierea particularităţilor dereglărilor vegetative în sistemele cardiovascular, respirator, de transpiraţie şi termoreglare; analiza corelaţilor manifestărilor clinice vegetative cu gradul de afectare organică, vasculară cerebrală şi patologiei somatice cronice.

Metodologia cercetării. Studiul a fost prospectiv şi retrospectiv.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost demonstrat faptul că în apariţia dereglărilor vegetative cel mai mare risc îl reprezintă traumatismul obstetrical şi hipoxia cronică; au fost evidenţiate variantele de disfuncţie cerebrală (corticocerebrală, trunchiulară, corticocerebral-trunchiulară); în premieră au fost studiaţi concomitent indicii metabolici (lipidic, proteic, electrolitic), funcţia sistemelor imun şi opiaceu, starea funcţiilor cognitiv-emoţionale la copiii cu dereglări vegetative de diferită vârstă; au fost evidenţiate particularităţile proceselor de adaptare a mecanismelor de reglare vegetativă din sistemul cardiovascular la copii în funcţie de natura factorilor perinatali nocivi.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute extind şi aprofundează cunoştinţele existente despre corelaţia dereglărilor vegetative la copii la nivel clinic şi reglator cu factorii nocivi perinatali; au fost eşalonaţi factorii perinatali nocivi cu influenţă majoră asupra funcţiilor vegetative ale copiilor, ceea ce conduce la diferenţierea programului de diagnosticare şi de profilaxie; au fost evidenţiate structurile cerebrale vulnerabile la acţiunea nocivă a hipoxiei/asfixiei şi traumelor perinatale la copii cu dereglări vegetative, fapt ce duce la direcţionarea procesului diagnostic şi terapeutic; în baza investigaţiilor neuropsihologice ale copiilor cu dereglări vegetative de diferită vârstă au fost determinate particularităţile dereglărilor cognitiv-afective, ale ciclului somn/veghe şi au fost propuse recomandări de diagnostic eficient al dereglărilor latente şi slab pronunţate; în baza aplicării metodei de cartare dispersională a miocardului au fost depistate particularităţile hemocirculaţiei miocardului; au fost evidenţiate particularităţile disfuncţiei sistemului imun.

Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul instructiv-metodic şi de cercetare în cadrul ICŞDOSMC, INN, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală.

Cuprins


DEREGLĂRILE VEGETATIVE LA COPIII SUPUŞI ACŢIUNII FACTORILOR PERINATALI NOCIVI (factorii nocivi, aspecte clinice, diagnostice şi terapeutice) (revista literaturii)
 • 1.1. Întroducere
 • 1.2. Aspecte structural-funcţionale şi metabolice
 • 1.3. Factorii nocivi
 • 1.4. Aspecte clinice şi diagnostice
 • 1.5. Corecţia dereglărilor vegetative
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

CARACTERIZAREA MATERIALULUI CLINIC ŞI A METODELOR DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Obiectul de studiu, metodologia şi metodele de investigaţie
 • 2.2. Metodele analizei statistice…
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

FACTORII NOCIVI PERINATALI ŞI DEREGLĂRILE VEGETATIVE LA COPIII DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ
 • 3.1. Factorii nocivi perinatali
 • 3.2. Manifestările clinice şi particularităţile neuropsihologice
 • 3.3. Particularităţile metabolice şi imunologice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

DEREGLĂRILE VEGETATIVE LA ADOLESCENŢI
 • 4.1. Manifestările clinice şi particularităţile neuropsihologice
 • 4.2. Particularităţile metabolice şi imunologice
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

Capitolul 5. STUDIU NEUROFIZIOLOGIC AL DEREGLĂRILOR VEGETATIVE LA ADOLESCENŢI
 • 5.1. Sistemul cardiovascular
 • 5.2. Sistemul respirator
 • 5.3. Sudoraţia şi termoreglarea
 • 5.4. Factorii perinatali nocivi şi procesele neuronale cerebrale
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE