Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Moneda şi circulaţia monetară în Moldova (mijlocul sec. XIV – primul sfert al sec. XVI)


Autor: Dergaciova Lilia
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Nicolai Ruseev
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Moldova medievală, monede, surse scrise, circulaţia monetară, căi comerciale

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 663 de titluri, 115 pagini text de bază, abrevieri, anexe, 18 tabele, 18 hărţi, 6 planşe.

Rezultate obţinute sunt publicate 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: istorie, arheologie, numismatică.

Scopul şi obiectivele tezei: studierea circulaţiei monetare în statul medieval moldovenesc în baza descoperirilor monetare şi surselor scrise de la mijlocul sec. XIV – primul sfert al sec. XVI; evidenţierea emisiunilor monetare proprii moldoveneşti şi monedelor ţărilor învecinate, care au circulat pe piaţa internă a Moldovei şi au fost depistate în descoperiri monetare; concretizarea influenţelor politico-economice ce au dus la evoluţia relaţiilor de piaţă; analiza structurală a circulaţiei monetare conform etapelor principale istorice de dezvoltare a statului Moldovenesc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: este prima tentativă de cercetare sistematică (pentru Republica Moldova) a procesului de constituire şi a volumului circulaţiei monetare în statul medieval moldovenesc de la mijlocul sec. XIV – primul sfert al sec. XVI. Pe baza datelor numismatice şi a surselor scrise au fost analizate operaţiunile de schimb pe piaţa internă a Moldovei şi influenţele statelor invecinate ce au contribuit la formarea şi dezvoltarea acestora.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în faptul că ea reprezintă prima cercetare sistematică a structurii circulaţiei monetare în Moldova istorică de la mijlocul sec. XIV – primul sfert sec. al XVI pe baza descoperirilor monetare şi a surselor scrise. Studiul însuşi şi cataloagele sistematice cu datele numismatice şi izvoristice pot fi folosite ca material de bază pentru cercetarea aprofundată a circulaţiei monetare şi istoriei economice a regiunii carpato-nistrene.

Valoarea aplicativă: materialele şi concluziile generale ale cercetării vor putea fi folosite pentru elaborarea cursurilor speciale de numismatică şi istorie economică în instituţiile de învăţămînt superior, de asemenea pot servi drept surse la elaborarea manualelor de istorie a Republicii Moldova, României, Ucrainei şi altor ţări învecinate.