Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eremia Ion, doctor habilitat, profesor universitarEremia Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1241
Specialităţi abilitate: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Cartea românească veche în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX) 07.00.02 IISD preşedinte CSS
consultant
Eşanu Andrei
26.06.2018
D Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873) 07.00.02 USM membru CSS
conducător
Tomuleţ Valentin
29.06.2018
D Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII 07.00.03 USM membru CSS
consultant
Cocârla Pavel
29.06.2018

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Minorităţile confesionale din Basarabia (1812 - anii ‘70 ai secolului al XIX-lea) 07.00.02 USM consultant 25.02.2016
D Sfântul Munte şi isihasmul athonit în viaţa spirituală a Ţării Moldovei în secolele XV-XVIII 07.00.02 USM conducător 11.02.2010
D Procese etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV p. Chr. în istoriografia sovietică 07.00.02 conducător 20.12.2007