Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Tratamentul chirurgical al fracturilor humerusului proximal


Autor: Chirilă Vitalie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gornea Filip (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.22-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fracturi ale humerusului proximal, coafa rotatorilor, osteosinteza minim-traumatică.

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 131 de pagini de text electronic şi include:introducere, 5 capitole, încheiere, concluzii, recomandări practice şi bibliografie cu 157 de surse. Teza este ilustrată cu 24 de tabele, 61 de figuri, 5 anexe şi 5 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice şi 1 brevet de invenţie.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Studiul s-a realizat pe un lot din 262 de pacienţi cu fracturi ale humerusului proximal, trataţi exclusiv prin metode chirurgicale, inclusiv 200 de pacienţi prin osteosintezăcu plăci şi 62 de pacienţi prin osteosintezăcu broşe şi bandă metalică de tensiune.

Lucrarea a determinatfrecvenţa fracturilor humerusului proximal şi a manifestărilor osteoporozei în funcţie de mecanismul traumatismului, vârstă şi sex în scopul obţinerii rezultatelor optimale anatomice şi funcţionale pentru aplicarea largă în practica medicală.Studiul biomecanic experimental a estimat comparativ gradul de stabilitate şi rezultatele osteosintezei fragmentelor humerusului proximal cu diferite tipuri de fixatoare.Au fost perfecţionate indicaţiile pentru osteosinteza cu plăci, elaborată şi implementată osteosinteza cu broşe şi bandă metalică de tensiune cu determinarea indicaţiilor şi analiza rezultatelor la distanţă

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiile biomecanic şi clinic a diferitor tipuri de fixatoare, utilizate pe larg în practica medicală, cu determinarea rigidităţii şi stabilităţii în fracturile humerusului proximal, au evidenţiat prioritatea osteosintezei rigide cu plăci metaliceşi a osteosintezei elastice cu broşe în două planuri, completate cu bandă metalică de tensiune, efectuate în conformitate cu indicaţii certe şi cu respectarea strictă a algoritmului de conduită.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Caracterul cu invazivitate redusă alosteosintezei cu broşe şi bandă metalică de tensiune, a permis aplicarea imobilizăriipostoperatorii pe eşarfă moale cu recuperarea şi reluarea precoce a mişcărilor în articulaţia umărului operat.

Cuprins


1. METODE CONTEMPORANE DE TRATAMENT CHIRURGICAL A FRACTURILOR HUMERUSULUI PROXIMAL(revista literaturii)
 • Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALŞIMETODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica loturilor de studiu
 • 2.3. Studiul osteoporozei în fracturile humerusului proximal
 • 2.4. Studiul experimental al stabilităţii diferitor tipuri de fixatoare metalice în fracturile humerusului proximal
 • 2.5. Metode de evaluare statistică a rezultatelor
 • Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL BIOMECANIC EXPERIMENTAL AL STABILITĂŢII OSTEOSINTEZEI ÎN FRACTURILE HUMERUSULUI PROXIMAL CU DIVERSE TIPURI DE FIXATORI METALICI
 • 3.1. Modele de osteosinteză experimentală
 • 3.2. Teste biomecanice experimentale
 • 3.2.1.Întindere axială
 • 3.2.2. Încovoiere
 • 3.2.2.1. Încovoiere pură în planul osteosintezei
 • 3.2.2.2. Încovoiere perpendiculară pe planul osteosintezei
 • 3.2.3. Torsiune cu încovoiere în planul osteosintezei
 • 3.3. Evaluarea matematică şi discuţia rezultatelor studiului biomecanic
 • Concluzii la capitolul 3

4. OSTEOSINTEZA CU PLĂCI A FRACTURILOR HUMERUSULUI
 • 4.1. Particularităţile osteosintezei cu plăci în fracturile şi fracturile-luxaţii ale metafizei humerale proximale Neer cu 2 părţi
 • 4.2. Particularităţile osteosintezei cu plăci în fracturile şi fracturile-luxaţii ale metafizei humeraleproximale Neer cu 3 părţi
 • 4.3. Particularităţile osteosintezei cu plăci în fracturile şi fracturile-luxaţii ale metafizei humerale proximale Neer cu 4 părţi
 • 4.4. Rezultatele la distanţă a osteosintezei cu plăci în fracturile humerusului proximal
 • Concluzii la capitolul 4

5. OSTEOSINTEZA CU BROŞE ŞI BANDĂ METALICĂ DE TENSIUNE A FRACTURILOR HUMERUSULUI PROXIMAL
 • 5.1. Particularităţile osteosintezei cu broşe şi bandă metalică de tensiune în fracturile şi fracturile-luxaţii ale metafizei humerale proximale Neer cu 2 părţi
 • 5.2. Particularităţile osteosintezei cu broşe şi bandă metalică de tensiune în fracturile şi fracturile-luxaţii ale metafizei humerale proximale Neer cu 3 părţi
 • 5.3. Particularităţile osteosintezei cu broşe şi bandă metalică de tensiune în fracturile şi fracturile-luxaţii ale metafizei humerale proximale Neer cu 4 părţi
 • 5.4. Rezultatele la distanţă a osteosintezei cu broşe în 2 planuri şi bandă metalică detensiune în fracturile humerusului proximal
 • Concluzii la capitolul 5