Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iulie /

Particularităţile biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Passeriformes, Sylviidae) în ecosistemele naturale şi antropizate


Autor: Bogdea Larisa
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Andrei Munteanu
doctor, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document3.91 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Sylviidae, Sylvia, Phylloscopus, strategii de adaptare, densitate, distribuţie, comportament, pontă, dezvoltare postembrionară

Adnotare

Materialele tezei sunt expuse pe 122 de pagini de text de bază, 10 anexe, 19 tabele, 34 figuri. Teza cuprinde: adnotarea în limbile română, engleză şi rusă, introducerea, patru capitole, concluzii generale, recomandări practice, lista bibliografică cuprinde 210 surse. La tema tezei au fost publicate 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu:03.00.08 – Zoologie

Scopul studiului: elucidarea particularităţilor biologice, ecologice şi comportamentale ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosistemele naturale şi antropizate de pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: - identificarea speciilor din genurile Sylvia şi Phylloscopus în ecosistemele naturale şi antropizate; - identificarea habitatelor de cuibarit ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus pe teritoriul Moldovei; - elucidarea particularităţilor biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în perioada de reproducere; - evidenţierea strategiilor de adaptare comportamentală la speciile genurilor Sylvia şi Phylloscopus în perioada de reproducere; - studierea distribuţiei şi densităţii speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în funcţie de tipul habitatului; - stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor ecologice ale ecosistemelor recreative şi urbane privind sporirea capacităţii de cuibărit a speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Estimarea indicilor ecologici analitici şi sintetici a fost efectuată conform algoritmilor descrişi de Pesenko I. (1982), Gomoiu M-T. (2001). Studiul dezvoltării postembrionare a puilor a fost efectuată după Malcevskii A. (1959), Poznanin L. (1979), Shilov I. ş.a. (1982), ş.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată au fost efectuate ample cercetări în diverse biotopuri de pe teritoriul republicii, care au finalizat cu: - elucidarea particularităţile biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus; - stabilirea strategiilor de adaptare comportamentală la modificările mediului în perioada de reproducere pe teritoriul republicii; - particularităţile dezvoltării postembrionare a puilor speciilor studiate corelate cu tipul deschis şi semiînchis de cuibărit; - evidenţierea plasticităţii ecologice a speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă a Laboratorului de Ornitologie al Institutului de Zoologie al A.Ş.M. Investigaţiile efectuate se încadrează în direcţiile şi cercetările ştiinţifice prioritare, în programe şi strategii naţionale şi internaţionale privind protecţia şi conservarea biodiversităţii. Rezultatele investigaţiilor, în aspect aplicativ, vor servi la elaborarea recomandărilor privind plantarea fâşiilor forestiere, parcurilor, prin sădirea speciilor de arbori şi arbuşti destinate măririi capacităţii ecologice a diverselor ecosisteme, ceea ce va contribui la menţinerea echilibrului ecologic şi la optimizarea biotopurilor recreative şi naturale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute sunt implementate în procesul didactic la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Biologie şi în planul de activităţi al Agenţiei „Moldsilva”.

Cuprins


1. ISTORICUL CERCETĂRILOR ORNITOLOGICE ŞI CARACTERISTICA ECOSISTEMELOR NATURALE ŞI ANTROPIZATE STUDIATE
 • 1.1 Scurt istoric al cercetărilor ornitologice în Republica Moldova
 • 1.2 Cercetările recente despre speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus din Europa
 • 1.3 Caracterizarea fizico-geografică a ecosistemelor naturale şi antropizate de pe teritoriul Republicii Moldova
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. METODE ŞI MATERIALE DE CERCETARE. STAŢIONARELE DE CERCETARE
 • 2.1 Metode şi materiale de cercetare
 • 2.2 Staţionarele de cercetare
 • 2.3 Concluzii la Capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE ALE SPECIILOR GENURILOR SYLVIA ŞI PHYLLOSCOPUS (SYLVIIDAE) ÎN ECOSISTEME NATURALE ŞI ANTROPIZATE
 • 3.1 Lista sistematică a genurilor Sylvia şi Phylloscopus întîlnite pe teritoriul Republicii Moldova
 • 3.1.2 Originea zoogeografică a speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Sylviidae)
 • 3.2 Particularităţile biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus
 • (Sylviiidae) în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 3.2.1 Fenologia speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Sylviidae) în ecosistemele naturale şi antropizate
 • 3.2.2. Selectarea şi marcarea teritoriului de cuibărire la genurile Sylvia şi Phylloscopus în ecosistemele naturale şi antropizate
 • 3.2.3. Cuibul şi construcţia lui
 • 3.2.4 Ponta. Dimensiunile şi coloritul ouălor. Incubaţia
 • 3.2.5 Ecloziunea puilor. Dezvoltarea postembrionară şi comportamentul de apărare
 • 3.2.6. Hrănirea puilor şi comportamentul parental
 • 3.2.7. Succesul reproductiv la speciile genurilor Sylvia şi Phylloscopu
 • 3.3 Concluzii la Capitolul 3

4. ANALIZA SINECOLOGICĂ ŞI ROLUL SPECIILOR GENURILOR SYLVIA ŞI PHYLLOSCOPUS ÎN ECOSISTEME NATURALE ŞI ANTROPIZATE
 • 4.1. Constanţa speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.2. Dominanţa speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.3. Indicele de semnificaţie ecologică speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.4 Indicele preferinţei biotopice relative speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.5. Densitatea, distribuţia şi habitatele caracteristice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus în ecosisteme naturale şi antropizate
 • 4.5.1 Habitatele caracteristice şi densitatea speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus
 • 4.5.2 Distribuţia speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus
 • 4.5.3 Relaţiile teritoriale interspecifice
 • 4.6. Rolul speciilor de păsări din genurile Sylvia şi Phylloscopus în natură
 • 4.6.1 Efectele impactului antropic
 • 4.7. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE