Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iulie /

Particularităţile biologice de creştere şi dezvoltare a plantelor decorative lemnoase în condiţii de container


Autor: Roşca Ion
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexandru Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Instituţia: Grădina Botanică (Institut) al AŞM
CSS: DH 11-03.00.05-27.03.08
Grădina Botanică (Institut) al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iulie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

culturăţ containerizatăţ, plante decorative lemnoase, multiplicare, substrat, fertilizanţi, accesibilitatea ionilor nutritivi, conservare

Adnotare

Teza include: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 195 titluri, 16 anexe, 116 pagini text de bază, 82 figuri, 41 tabele. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Scopul tezei: Stabilirea particularităilor biologice de creştere şi dezvoltare şi elaborarea tehnologiei de cultivare a plantelor decorative lemnoase în condiţii de cultură la container.

Obiectivele: Cercetarea, evidenţierea şi evaluarea metodelor de multiplicare, a substraturilor, normelor de administrare a fertilizanţilor, accesibilităii ionilor, rezistenţei şi modurilor de conservare a plantelor decorative lemnoase în cultură containerizată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică Pentru prima dată a fost realizat un studiu polivalent privind biologia creşterii şi dezvoltării plantelor lemnoase în cultură containerizată. Sau testat, în condiţiile de cultură la container, specii şi cultivaruri de plante decorative lemnoase; aplicată metoda multiplicării generative şi fortificarea la container a speciei Abies nordmanniana (Stev.) Spach.; stabilită epoca fenologică optimă de prelevare a butaşilor pentru multiplicare vegetativă; aplicate metode moderne de multiplicare; evaluată influenţa fertilizantului Osmocote Plus cu acţiune lentă asupra ritmului de creştere şi dezvoltare; studiată accesibilitatea ionilor nutritivi; propuse modurile de conservare a plantelor.

Semnificaţia teoretică. S-au obţinut date noi privind biologia creşterii şi dezvoltării plantelor lemnoase în condiţii de cultură la container. S-au evaluat metodele de multiplicare, substraturile, normele de administrare a fertilizanţilor, accesibilitatea ionilor, rezistenţa şi modurile de conservare a plantelor decorative în cultură containerizată.

Valoarea aplicativă. Materialele tezei s-au finalizat cu: „Recomandări ştiinţifico-practice privind cultura containerizată a plantelor decorative lemnoase în condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova”, utile pentru cercetare, învăţământ, unităţile de producţie de stat şi private.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor s-au definitivat cu realizarea proiectului de transfer tehnologic, Contractul nr. 115T: „Implementarea tehnologiei inovaţionale de producere a materialului săditor decorativ în condiţii de container”, din cadrul direcţiei strategice: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale, pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării.

Cuprins


1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DE CERCETARE ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Istoricul subiectului
 • 1. 2. Avantajele cultivării plantelor lemnoase în condiţii de container
 • 1.3. Starea actuală de calitate a obiectului de studiu
 • 1.3.1. Substraturi de cultură
 • 1.3. 2. Fertilizanţi şi elemente nutritive în cultură containerizată
 • 1.3.3. Rezistenţa la temperaturi reduse şi efectul radiaţiilor solare asupra creşterii şi dezvoltării plantelor containerizate

2. OBIECTE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica zonei agroclimatice centrale a Republicii Moldova
 • 2.2. Obiecte de cercetare
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.3.1. Material şi metode privind fortificarea plantelor la container multiplicate generativ
 • 2.3.2. Material şi metodă privind multiplicarea vegetativă prin butaşi în tăvi alveolate
 • 2.3.3. Material şi metode privind substraturile de cultură
 • 2.3.4. Material şi metode privind reacţia substraturilor de cultură
 • 2.3.5. Material şi metodă privind rezistenţa plantelor containerizate la temperaturi reduse

3. FORTIFICAREA LA CONTAINER A PLANTELOR MULTIPLICATE GENERATIV
 • 3.1. Obiectivele cercetărilor
 • 3.2. Rezultatele cercetărilor privind creşterea şi dezvoltărea puieţilor containerizaţi de Abies nordmanniana (Stev.) Spach.
 • 3.3. Concluzii şi recomandări privind fortificarea plantelor multiplicate generativ în cultură containerizată

4. MULTIPLICAREA VEGETATIVĂ PRIN BUTAŞI ÎN TĂVI ALVEOLATE
 • 4.1. Starea actuală de calitate a substraturilor de rizogeneză
 • 4.2. Cadrul natural de desfăşurare al cercetărilor
 • 4.3. Obiectivele cercetărilor
 • 4.4. Rezultatele cercetărilor
 • 4.4.1. Randamentul privind transplantarea cultivarurilor în containere
 • 4.4.2. Concluzii şi recomandări privind indicii de creştere a cultivarurilor în condiţiile de cultură la container

5. SUBSTRATURILE PENTRU CULTURA CONTAINERIZATĂ, VALOAREA pH-ULUI ŞI REZISTENŢA LA TEMPERATURI REDUSE A PLANTELOR DECORATIVE LEMNOASE
 • 5.1. Clasificarea substraturilor după natura lor
 • 5.2. Efectul pH-ului asupra accesibilităţii ionilor nutritivi
 • 5.3. Obiectivele cercetărilor
 • 5.4. Cadrul natural de desfăşurare al cercetărilor privind:
 • 5.4.1. Substraturi de cultură şi normele de fertilizare
 • 5.4.2. Reacţia substraturilor de cultură
 • 5.4.3. Rezistenţa la iernare
 • 5.5. Rezultatele cercetărilor
 • 5.5.1. Substraturi de cultură şi normele de fertilizare
 • 5.5.2. Reacţia substraturilor de cultură
 • 5.5.3. Rezistenţa la iernare
 • 5.6. Concluzii şi recomandări privind:
 • 5.6.1. Indicii de creştere a cultivarurilor în condiţiile de cultură la container
 • 5.6.2. Indicii reacţiei substraturilor de cultură
 • 5.6.3. Rezistenţa la temperaturi reduse

CONCLUZII