Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Postolache Gheorghe, doctor habilitat, profesor cercetătorPostolache Gheorghe, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Abilitare:15 iunie 2007, nr.771
Specialităţi abilitate: 03.00.05 - Botanică

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Particularităţile populaţionale şi morfo-fiziolozice ale speciilor de stejar şi rolul lor în menţinerea fitocenozelor forestiere în Republica Moldova 03.00.05 USM consultant 08.07.2011
D Vegetaţia luncilor râurilor mici din stînga Prutului de Mijloc 03.00.05 conducător 18.06.2009
D Biodiversitatea fitocenotică a ariilor protejate forestiere din valea Prutului de Mijloc 03.00.05 conducător 18.06.2009