Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea forţelor magnetice în ortodonţie


Autor: Jamus Belal
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română
Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

corecţia anomaliilor dento-maxilare, aparatele ortodontice, magneţi samariu-cobalt, diastema dinţilor frontali ai maxilarului superior, protruzie dinţilor frontali ai maxilarului superior, îngustarea maxilarului superior

Adnotare

Corecţia anomaliilor dento-maxilare este o problemă actuală în ortodonţie datorită frecvenţei mari a acestor patologii, imperfecţiunea metodelor tradiţionale de tratament, utilizarea noilor tehnologii ortodontice, care necesită un studiu experimental şi clinic aprofundat.

Scopul prezentei lucrări este elaborarea aparatelor ortodontice noi de tratament ortodontic cu aplicarea magneţilor constanţi de samariu-cobalt în terapia diastemelor, protruziei dinţilor frontali ai maxilarului superior şi îngustarea maxilarului superior.

Au fost elaborate noi aparate ortodontice pentru tratarea protruziei dinţilor frontali ai maxilarului superior (brevet de invenţie nr. 1734 din 30.09.2001) şi anomaliilor arcadei dentare ale maxilarului superior în plan transversal (brevet de invenţie invenţie nr. 1735 din 30.09.2001 şi MD № 1874 din 31. 03. 2002). În scopul estimării eficienţei aparatelor elaborate a fost efectuată o cercetare experimentală pe 20 de iepuri, fiind studiat substratul morfologic al ţesuturilor sistemului dento-maxilar la distanţă (3, 9, 21 şi 28 zile). S-a determinat că în cazul utilizării magneţilor constanţi de samariu-cobalt apar schimbări intermitente în mucoasă, periodonţiu şi osul apofizei alveolare, care au un caracter temporar şi dispar complet la finisarea tratamentului.

Studiul clinic al eficienţei tratamentului diastemei, protruziei dinţilor frontali ai maxilarului superior şi îngustării maxilei a fost efectuat la 94 pacienţi în vîrsta de 7-18 ani. Investigaţiile pacienţilor s-au efectuat utilizînd metode clinice şi paraclinice (ortopantomografia, cefalometria, modele de ghips). Eficienţa tratamentului cu utilizarea aparatele elaborate de noi a fost evaluată pentru fiecare patologie în parte comparativ cu metodele tradiţionale.

Rezultatele obţinute au confirmat avantajele aparatelor ortodontice elaborate. Datorită acţiunei permanente a forţei descedente, lipsa necesităţii corecţiilor, reducerea termenului de tratare de 1,4-3,7 ori, îmbunătăţirea regimului de tratament cu rezultate satisfăcătoare la distanţă.