Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul diagnostic şi medico-chirurgical în uropatiile malformative la nou-născuţi şi copiii în vârstă de până la 3 ani


Autor: Celac Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.35-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

uropatii malformative, ultrasonografie, urografie, cistouretrografie, scintigrafie, analiză histopatologică, markeri boichimici

Adnotare

Lucrarea conţine 211 de pagini, inclusiv partea introductivă, cinci capitole, concluzii, bibliografia din 222 surse, 6 anexe, 149 de pagini de text de bază, 17 tabele şi 176 figuri.

Domeniul de studiu: chirurgia pediatrică.

Scopul lucrării: de a prezenta limitele chirurgiei cu viză curativă în tratamentul uropatiilor malformative la nou-născuţi şi copiii în vârstă de 0-3 ani în funcţie de tipul anomaliei congenitale pentru ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical.

Obiectivele lucrării: evaluarea aspectelor clinico-paraclinice, clinico-morfologice ale sistemului urinar, elaborarea protocolului de diagnostic, farmacologic, chirurgical, de profilaxie, evaluare postoperatorie a uropatiilor malformative, studierea eficienţei strategiilor de diagnostic şi tratament utilizate în comparaţie cu cele tradiţionale.

Metodologia cercetării ştiinţifice: au fost aplicate metode de cercetare clinică, paraclinică şi de procesare statistică.

Noutatea studiului efectuat constă în concretizarea rolului diferitor opţiuni diagnostice, clinice, instrumentale, de laborator şi histopatologice în determinarea strategiei chirurgicale ulterioare. Prin analiza histopatologică s-au evaluat particularităţile malformative ale sistemului excretor superior şi corelaţiile dintre manifestările imagistice şi macroscopice anatomo-structurale, arhitectoniale şi de morfometrie ale proceselor patologice. Efectuarea studiului al markerilor biochimici în serul sanguin ne-a permis a determina intensitatea procesului inflamator, gradul de alterare a membranelor celulare şi ca rezultat a fost abordată tactica terapeutică diferenţiată.

Valoarea practică a lucrării constă în determinarea certă a indicaţiilor absolute şi a momentului optim pentru intervenţie chirurgicală a uropatiilor malformative superioare la copiii de până la 3 ani în funcţie de tipul anomaliei congenitale şi al complicaţiilor supraadăugate. Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 de lucrări ştiinţifice şi implementate în practica secţiilor de Urologie pediatrică, Chirurgia Nou-născutului a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „N. Gheorghiu”, secţia de Morfopatologie a IMSP ICŞDOSMşiC şi în procesul didactico-pedagogic al Catedrei de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Cuprins


1. UROPATIILE MALFORMATIVE ŞI COMPLICAŢIILE LOR LA COPIII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 3 ANI .
POSIBILITĂŢI ŞI PERSPECTIVE (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Concepţii evolutive în uropatiile malformative la copiii în vârstă de până la 3 ani
 • 1.2. Metode contemporane de estimare clinico-evolutivă a malformaţiilor reno-urinare la copii
 • 1.3. Principiile generale ale tratamentului uropatiilor malformative şi complicaţiilor lor la copii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica clinică a bolnavilor investigaţi
 • 2.2. Investigaţiile de laborator şi instrumentale
 • 2.3. Examinarea clinică a bolnavului
 • 2.4. Ecografia renală
 • 2.5. Ecografia diuretică
 • 2.6. Radiografia reno-vezicală simplă, urografia intravenoasă
 • 2.7. Cistouretrografia micţională
 • 2.8. Scintigrafia renală
 • 2.9. Tomografia computerizată
 • 2.10. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE ÎN UROPATIILE MALFORMATIVE LA COPIII DE VÂRSTĂ FRAGEDĂ
 • 3.1. Particularităţile macroscopice ale malformaţiilor congenitale reno-urinare superioare
 • 3.2. Particularităţile histopatologice ale sistemului excretor în complexul reno-ureteral în cadrul alformaţiilor congenitale reno-urinare
 • 3.3. Particularităţile histopatologice ale parenchimului renal în cadrul malformaţiilor congenitale reno-rinare
 • 3.4. Uronefropatiile malformative primare, secundare şi mixte
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ROLUL MODIFICĂRILOR MARKERILOR BIOCHIMICI ÎN EVOLUŢIA CLINICĂ ŞI PRONOSTICUL UROPATIILOR MALFORMATIVE
 • 4.1. Rolul markerilor biochimici în evoluţia clinică a uropatiilor malformative
 • 4.2.Rolul Feritinei serice în evoluţia clinică a uropatiilor malformative
 • 4.3.Rolul Transferinei serice în evoluţia clinică a uropatiilor malformative
 • 4.4.Rolul Ceruloplasminei serice în evoluţia clinică a uropatiilor malformative
 • 4.5.Rolul Xantin-oxidazei serice în evoluţia clinică a uropatiilor malformative
 • 4.6. Rolul Mioglobinei serice în evoluţia clinică a uropatiilor malformative
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL MEDICO-CHIRURGICAL AL COPIILOR CU UROPATII MALFORMATIVE
 • 5.1. Particularităţile investigaţiilor în uropatiile malformative la copiii în vârstă de 0-3 ani. Algoritmul de diagnostic. Diagnosticul diferenţial
 • 5.2. Particularităţile tratamentului conservator şi chirurgical al copiilor cu uropatii malformative
 • 5.3. Evaluarea eficienţei tratamentului medico-chirurgical în uropatiile malformative la copii.
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE.