Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 /

Teze, octombrie 2011

Teze [38]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională pedagogie 05.10.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Particularităţile afectării aparatului locomotor la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 medicină 05.10.2011
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie medicină 05.10.2011
14.00.21 - Stomatologie
D Particularităţile biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Passeriformes, Sylviidae) în ecosistemele naturale şi antropizate biologie 05.10.2011
03.00.08 - Zoologie
D Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale medicină 05.10.2011
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Activitatea antimicrobiană si antioxidantă a preparatului autohton Enoxil medicină 05.10.2011
03.00.07 - Microbiologie
D Ortopterele (Insecta, Orthoptera) din Republica Moldova: fauna, ecologia şi importanţa lor biologie 05.10.2011
03.00.09 - Entomologie
D Particularităţile biologice de creştere şi dezvoltare a plantelor decorative lemnoase în condiţii de container biologie 05.10.2011
03.00.05 - Botanică
D Perfecționarea reglementării egalității de gen în sfera ocupării forței de munca în Republica Moldova economie 05.10.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Proprietăţile optice ale materialelor semiconductoare Cu(In1-xGax)1+2nSe2+3n ŞI Cu2Zn(Sn,Ge)S4 pentru fotovoltaică fizică-matematică 05.10.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Instituţii de tip Ombudsman în ţările Uniunii Europene şi în statele limitrofe drept 05.10.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României drept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspecte fiziologice vizând aplicarea remediului Apifitostimulina în creşterea porcinelor biologie 05.10.2011
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană economie 05.10.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de luare de ostatici drept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător drept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza reţelelor semimarkoviene de servire în schema operaţiilor de mediere şi a aproximaţiei difuzionale fizică-matematică 05.10.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Aspecte fiziologice privind aplicarea preparatului Apidermin la tratarea animalelor cu leziuni corporale biologie 05.10.2011
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Tratamentul chirurgical al fracturilor humerusului proximal medicină 05.10.2011
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova pedagogie 05.10.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto economie 05.10.2011
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de viol drept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţi ale formării identităţii sociale a tineretului studios (în baza materialelor din Republica Moldova) sociologie 05.10.2011
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Educarea capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive a fetelor de 6-7 ani în gimnastica ritmică pedagogie 05.10.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Condiţiile psihopedagogice ale managementului cunoştinţelor în activitatea metodică a cadrelor didactice pedagogie 05.10.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Universalizarea şi dinamizarea proceselor sociale ca factor constituant al conştiinţei istorice contemporane filosofie 05.10.2011
09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
D Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional pedagogie 05.10.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Moneda şi circulaţia monetară în Moldova (mijlocul sec. XIV – primul sfert al sec. XVI) istorie 05.10.2011
07.00.06 - Arheologie
D Particularităţi clinice, neuroimagistice şi neurofiziologice ale hemoragiilor intracerebrale minore medicină 05.10.2011
14.00.13 - Neurologie
D Particularităţi de diagnostic şi tratament a coxa valga displazică la copii medicină 05.10.2011
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Semiadverbele în limba româna filologie 05.10.2011
10.02.01 - Limba română
D Limba română în condiţiile diglosiei (Studiu diacronic) filologie 05.10.2011
10.02.01 - Limba română
D Argumentarea ştiinţifică a serviciilor comunitare pentru bolnavii cu dereglări psihice medicină 05.10.2011
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Metode numerice de soluţionare a problemelor deterministe si stochastice în sistemele decizionale dinamice fizică-matematică 05.10.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Aspecte socio-economice şi juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală medicină 05.10.2011
14.00.33 - Medicină socială şi management
DH Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal drept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspecte juridice naţionale şi internaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant drept 05.10.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Poezia basarabeană de la sfârşitul anilor `80 – începutul anilor `90 ai secolului XX (o schimbare de paradigmă) filologie 05.10.2011
10.01.01 - Literatura română