Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea metodelor de corecţie medico-chirurgicală în herniile diafragmo-pleurale şi eventraţiile diafragmatice la copii


Autor: Bîrsan Aliona
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Stanislav Babuci
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Anatol Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.35-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.61 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hernie şi eventraţie diafragmatică, hipoplazie pulmonară, hipertensiune pulmonară

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 148 de pagini şi este constituită din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 222 surse, 15 tabele, 92 figuri, 4 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: chirurgie pediatrică.

Scopul: ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical la copii cu hernii diafragmatice congenitale în baza analizei particularităţilor clinico-evolutive, structural-morfologice şi funcţionale ale maladiei, precum şi în malformaţiile asociate şi afecţiunile concomitente. Obiectivele lucrării: determinarea particularităţilor clinico-morfopatologice ale hemidiafragmului vicios dezvoltat şi ale unor organe de importanţă vitală, ce se produc în herniile şi eventraţiile diafragmatice la copii; evaluarea modificărilor morfologice ale placentei şi anexelor ei cu determinarea rolului circulaţiei feto-placentare în evoluţia postnatală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost estimat şi specificat rolul modificărilor clinico-paraclinice în aprecierea gradului de hipoplazie şi hipertensiune pulmonară în herniile şi eventraţiile diafragmatice la copii de vârstă diferită. A fost argumentată eficacitatea clinică a conduitei pre- şi postoperatorii şi metodelor chirurgicale de tratament a acestor bolnavi.

Semnificaţia teoretică. Dereglările circulaţiei feto-placentare alterează semnificativ postnatal starea generală a nou-născuţilor cu hernii diafragmatice congenitale prin hipoxemie fetală cronică şi acidemie. Procesele inflamatorii locale şi sistemice determină evoluţia şi prognosticul malformaţiei congenitale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Elaborarea unui algoritm de diagnostic şi tratament selectiv al herniilor şi eventraţiilor diafragmatice congenitale la copii în funcţie de severitatea procesului malformativ, gradul alterărilor biologice, complicaţiile asociate, ceea ce va ameliora rezultatele şi va scădea procentul de letalitate.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior implimentate în activitatea curentă a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie pediatrică „N. Gheorghiu”, precum şi în activitatea didactică a catedrei de chirurgie pediatrică a USMF „N. Testemiţanu”.

Cuprins


1. CONCEPŢII CONTEMPORANE ÎN PROBLEMA HERNIILOR DIAFRAGMO-PLEURALE ŞI EVENTRAŢIILE DIAFRAGMATICE LA COPIL (Revista literaturii)
 • 1.1. Aspecte contemporane etiopatogenetice şi clinico-evolutive în herniile diafragmo-pleurale şi eventraţiile diafragmatice la copil
 • 1.2. Concepte actuale în diagnosticul şi tratamentul medico-chirurgical în herniile diafragmo-pleurale şi eventraţiile diafragmatice la copil
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de pacienţi incluşi în studiu
 • 2.2. Metode de investigare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL PATOGENETIC AL MODIFICĂRILOR MORFOPATOLOGICE ŞI SISTEMULUI IMUN ÎN DIAGNOSTICUL ŞI PROGNOSTICUL HERNIILOR DIAFRAGMO – PLEURALE ŞI EVENTRAŢIILOR DIAFRAGMATICE LA COPII
 • 3.1. Rolul modificărilor morfopatologice în evoluţia herniilor şi eventraţiilor diafragmatice la copil
 • 3.2. Anatomia structurilor neurovasculare ale diafragmului cu unele particularităţi morfopatologice neurovasculare în herniile şi eventraţiile diafragmatice congenitale la copil
 • 3.3. Rolul circulaţiei feto-placentare în evoluţia postnatală a herniilor şi eventraţiilor diafragmatice congenitale la copil
 • 3.4. Caracteristica modificărilor sistemuliui imun al nou-născuţilor cu hernie diafragmatică congenitală
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PRINCIPIILE GENERALE DE MANAGEMENT MEDICO-CHIRURGICAL ÎN HERNIILE ŞI EVENTRAŢIILE DIAFRAGMATICE CONGENITALE LA COPIL
 • 4.1. Managementul tratamentului medico-chirurgical al herniilor şi eventraţiilor diafragmatice congenitale la copil
 • 4.2. Analiza rezultatelor tratamentului medico-chirurgical al herniilor şi eventraţiilor diafragmatice la copil
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE