Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului depersuasiune publicitară


Autor: Răilean Nicolae
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reclamă, publicitate, persuasiune, creativitate publicitară, mesaj persuasiv, executare creativă, strategie creativă.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 387 titluri, 150 pagini de text de bază, 9 anexe, 10 figuri, 14 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: economie, marketing.

Scopul principal al investigaţiilor constă în stabilirea fundamentelor teoretice şi practice a relaţiei dintre creativitatea publicitară şi persuasiunea publicitară, precum şi în construirea unei strategii de elaborare a mesajelor publicitare creative şi identificarea gradului de creativitate a publicităţii moldoveneşti. În plus, prezenta cercetare urmăreşte şi un scop suplimentar, care constă în precizarea circumscrierilor lingvistice şi delimitărilor conceptuale ale termenului „publicitate”. Sarcinile cercetării se axează pe generalizarea principalelor abordări teoretice (paradigme) ale persuasiunii publicitare; identificarea naturii influenţei creativităţii publicitare asupra persuasiunii; elaborarea unei strategii de creare a mesajelor persuasive; identificarea particularităţilor şi a gradului de creativitate al publicităţii televizate europene şi moldoveneşti.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost realizată crearea unei baze teoreticoştiinţifice pentru explicarea şi modelarea procesului de persuasiune publicitară şi identificarea variabilelor moderatoare ale acestui proces, fapt materializat prin modelarea interacţiunii dintre creativitatea publicitară şi persuasiunea publicitară; evaluarea naturii influenţei creativităţii publicitare asupra persuasiunii; elaborarea unei strategii (CREAŢIE) de creare a mesajelor persuasive.

Problema ştiinţifică importantă, asupra căreia este focalizată prezenta lucrare, constă în cercetarea corelaţiei dintre nivelul creativităţii publicităţii şi efectelor ei asupra procesului de persuasiune publicitară. Există o distincţie dintre dimensiunile conceptului „creativitate publicitară” în funcţie de diferite domenii de cercetare. În prezenta lucrare vom atrage atenţia exclusiv asupra produsului creativ, şi anume asupra mesajului sau a campaniei publicitare şi, respectiv, a influenţei acestuia asupra persuasiunii. Semnificaţia teoretică. Au fost argumentate ştiinţific modalităţile de influenţă a mesajelor publicitare creative asupra procesului de persuasiune, precum şi circumscrierile lingvistice şi delimitările conceptuale ale publicităţii. A fost elaborat un model (RECADA) ce permite explicarea procesului de schimbare a atitudinii individului în consecinţa expunerii lui la acţiunea mesajului publicitar.

Valoarea aplicativă a lucrării. Reperele teoretice şi rezultatele ale cercetării pot fi aplicate în procesul creării mesajelor publicitare, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea calităţii campaniilor publicitare din ţara noastră. În plus, utilizarea rezultatelor investigaţiei va face posibilă folosirea corectă a termenilor “reclamă” şi “publicitate”, va contribui la ajustarea termenilor şi conceptelor din publicitate la normele internaţionale şi la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în sectorul publicitar.

Rezultatele obţinute sunt propuse pentru implementare în două agenţii de publicitate, Secţiei reclamă din cadrul Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Transporturilor şi Institutului Internaţional de Management „IMI-NOVA” . Vor fi propuse şi altor agenţi economici.

Cuprins


1. COMUNICAREA PERSUASIVĂ PUBLICITARĂ: DIMENSIUNI ŞI DELIMITĂRI TEORETICE
 • 1.1. Comunicarea publicitară: circumscrieri lingvistice şi delimitări conceptuale
 • 1.2. Paradigma cognitivă a persuasiunei publicitare
 • 1.3. Afectivul în comunicarea persuasivă
 • 1.4. Publicitatea şi mixul de marketing
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CREATIVITATEA PUBLICITARĂ ŞI PERSUASIUNEA
 • 2.1. Creativitatea publicitară: dimensiuni şi particularităţi
 • 2.2. Interacţiunea dintre creativitatea publicitară şi persuasiune
 • 2.3. Strategii de creare a mesajelor persuasive
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII PUBLICITARE CREATIVE: ASPECTE PRACTICE
 • 3.1. Aspectul economic – motorul creativităţii publicitare
 • 3.2. Publicitatea europeană: particularităţi şi strategii
 • 3.3. Publicitatea moldovenească versus publicitatea europeană
 • 3.4. Publicitatea exterioară: particularităţi şi strategii
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI