Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea în condiţiile reorganizării întreprinderilor


Autor: Polomoşnîh Alexandr
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română
Adobe PDF document0.49 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

reorganizare, fuziune, divizare, bilanţ de contopire, bilanţ de repartiţie, convertire, coeficient de schimb, cheltuieli de reorganizare, active nete

Adnotare

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări generale, bibliografie cu 210 de denumiri, 25 de anexe, 120 de pagini textuale, 33 de tabele, 12 desene. Pe tema cercetărilor au fost publicate 14 lucrări cu volumul total de 3,5 c.a., inclusiv 4 lucrări cu recenzii.

Domeniul de cercetare: contabilitatea – probleme de pregătire şi prezentare a datelor contabile şi rapoartelor financiare în procesul de reorganizare a întreprinderilor.

Scopul şi obiectivele tezei: argumentarea şi elaborarea recomandărilor teoretice şi metodice ale contabilităţii operaţiilor (faptelor) economice ce ţin de reorganizarea întreprinderilor la etapa actuală a dezvoltării economiei Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică o constituie formularea, argumentarea teoretică şi elaborarea recomandărilor cu caracter metodologic şi practic aferente perfecţionării contabilităţii şi raportării financiare în condiţiile reorganizării întreprinderilor. Problema ştiinţifică importantă soluţionată este impusă de necesitatea construirii unui sistem eficient al contabilităţii şi raportării financiare pentru diferite forme de reorganizare a întreprinderilor în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute constă în sistematizarea, fundamentarea şi implementarea unei metodici contabile, adaptată la procesul de dirijare a reorganizării întreprinderilor. Elaborările propuse de autor pot fi aplicate cu scopul perfecţionării practicii existente a contabilităţii şi raportării financiare în condiţiile reorganizării întreprinderilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: recomandările practice şi prevederile metodologice elaborate au fost utilizate în activitatea economică a unor întreprinderi autohtone. Unele elaborări referitoare la coeficientul de schimb a cotelor şi întocmirea bilanţului de repartiţie, au fost implementate în activitatea întreprinderii «Transservice-M» S.A.

Cuprins