Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor


Autor: Ţurcanu Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.75 Mb / în română

Cuvinte Cheie

goodwill, badwill, factor uman, drept de autor, operă literară, operă de arhitectură, program informatic, recunoaştere, evaluare, cont contabil, combinarea entităţilor, deprecierea goodwill-ului

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 182 titluri, 30 anexe, 133 pagini text de bază, 40 tabele, 18 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: contabilitate.

Scopul şi obiectivele tezei: studierea aspectelor problematice principale aferente contabilităţii goodwill-ului şi a dreptului de autor, fundamentarea direcţiilor de perfecţionare a metodologiei acesteia în contextul standardelor internaţionale de raportare financiară, precum şi elaborarea modului de contabilizare a factorului uman în scopul asigurării unui nivel sporit de credibilitate şi comparabilitate a informaţiilor contabile. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: formularea definiţiilor goodwill-ului, badwill-ului şi a factorului uman bazate pe abordare economică; înaintarea propunerilor concrete privind perfecţionarea contabilităţii elementelor de imobilizări necorporale precum sunt goodwill-ul şi dreptul de autor; elaborarea pentru prima dată a unui nou mod de contabilizare a factorului uman.

Problema ştiinţifică importantă în domeniul cercetat constă în perfecţionarea contabilităţii goodwill-ului, badwill-ului şi a dreptului de autor, precum şi elaborarea modului de contabilizare a factorului uman în cadrul entităţilor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă constă în formularea recomandărilor teoretice privite într-o corelaţie strînsă cu realizarea lor în practică, cu privire la perfecţionarea contabilităţii goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor pentru entităţile autohtone. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele investigaţiilor au fost acceptate spre implementare în cadrul programelor de studii elaborate la instituţia de învăţămînt superior şi în domeniul contabilităţii dreptului de autor în cadrul entităţii autohtone care practică înregistrarea dreptului de autor.

Cuprins


1. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONTABILITĂŢII GOODWILL-ULUI, FACTORULUI UMAN ŞI A DREPTULUI DE AUTOR
 • 1.1. Viziuni contemporane asupra noţiunii de goodwill şi gradul de studiu al contabilităţii acestuia
 • 1.2. Gradul de investigare a problemelor privind definirea, recunoaşterea şi evaluarea factorului uman
 • 1.3. Abordări contabile şi gradul de investigare a problemelor privind definirea, componenţa şi recunoaşterea dreptului de autor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII GOODWILL-ULUI
 • 2.1. Aspecte problematice aferente contabilităţii goodwill-ului
 • 2.2. Probleme actuale ale contabilităţii amortizării şi deprecierii goodwill-ului
 • 2.3. Direcţii de perfecţionare a contabilităţii badwill-ului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CONTABILITATEA FACTORULUI UMAN ŞI A DREPTULUI DE AUTOR
 • 3.1. Aspecte aferente necesităţii şi elaborării modului de contabilizare a factorului uman
 • 3.2. Contabilitatea drepturilor de autor privind operele literare, operele de pictură, de sculptură şi de arhitectură. Direcţiile principale de perfecţionare a acesteia
 • 3.3. Unele probleme ale contabilităţii dreptului de utilizare a programelor informatice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI