Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Perfecţionarea procedeelor de obţinere a biodieselului din seminţe de rapiţă


Autor: Sliusarenco Valentin
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Grigore Ganea
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-05.18.12-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.95 Mb / în română
Adobe PDF document1.50 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

rapiţă, presare, ulei de rapiţă, metanol, catalizator, transesterificare, reacţie, biocombustibil, biodiesel

Adnotare

Teza cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, care include 220 de surse, 8 anexe, 150 pagini de text de bază, 63 figuri, 31 tabele Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 brevete a Republicii Moldova.

Domeniul de studiu este producerea biodieselului din surse alternative regenerabile.

Scopul şi obiectivul principal al cercetării: analiza teoretică şi studiul experimental al procesului de obţinere a uleiului de rapiţă; studiul parametrilor tehnologici de regim ai utilajelor şi ameliorarea tehnologiei de producere a uleiului de rapiţă; studiul procesului de obţinere a biodieselului din ulei de rapiţă şi determinarea parametrilor optimi, care vor servi ca date iniţiale pentru proiectarea instalaţiilor cu productivitate redusǎ de producere a biodieselului.

Rezultatele cele mai semnificative, care caracterizează noutatea ştiinţifică, sunt precizarea proprietǎţilor fizice, mecanice şi chimice ale rapiţei cultivate în RM; determinarea indicilor de calitate ai uleiului de rapiţǎ şi dependenţa lor de modul de exploatare a utilajelor, determinarea parametrilor optimi ai cineticii reacţiei de transesterificare a uleiului de rapiţă cu metanolul în prezenţa unui catalizator; determinarea indicilor de calitate ai biodieselului şi a dependenţei matematice a lor de parametrii procesului de producţie.

Semnificaţia teoretică şi originalitatea tezei constă în aceea că concluziile şi recomandările care vizează procesele tehnologice de producere a uleiului vegetal de rapiţă şi a biodieselului din acest ulei vor contribui la apariţia în RM a industriei de producere a biodieselului din surse regenerabile.

Problema ştiinţifică soluţionată. Rezulatele obţinute în teză permit perfecţionarea proceselor de producere a uleiului din seminţe de rapiţă şi obţinerea din el a biocombustibilului pentru mooarele diesel.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. S-a implementat la întreprinderele din Moldova şi din străinătate prin metoda presării ―la rece cu încălzirea semiţelor mărunţite de rapiţă.

Tehnologia ciclică de producere a biodieselului a fost probată la instalaţia pilot elaborată şi produsă la S.A. «Alimentarmaş» (or. Chişinău). Biodiesului obţinut a fost testatat la Institutul de Cercetări Ştiinţifice ―MASMA‖ (or. Kiev). Indicii calitativi ai biocombustibilului obţinut la aceasta instalaţie corespund Standardului European EN 14214:2003.