Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biotehnologii de cultivare a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producător de amilaze


Autor: Stratan Maria
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandra Deseatnic-Ciloci
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fungi miceliali, enzime amilolitice, compuşi coordinativi ai metalelor, unde milimetrice de intensitate joasă

Adnotare

Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 215 titluri, 12 anexe, 122 pagini text de bază, 32 de figuri, 29 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 de lucrări ştiinţifice.

Scopul tezei:elaborarea tehnologiilor avansate de obţinere prin sinteză orientată a enzimelor amilolitice la cultivarea submersă a tulpinii de micromicete Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A.

Obiectivele: evaluarea stabilităţii morfologice a micromicetei Aspergillus niger 33-19 ca obiect biotehnologic; optimizarea mediului nutritiv şi a condiţiilor de cultivare; stabilirea eficienţei metalocomplecşilor şi a radiaţiei electromagnetice în diapazon milimetric şi elaborarea condiţiilor de aplicare a lor ca factori de intensificare a biosintezei amilazelor la tulpina în studiu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost valorificată o nouă sursă de amilaze – tulpina de micromicete Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A. Compuşii coordinativi ai Co(III) cu anioni fluoruraţi şi radiaţia electromagnetică în diapazon milimetric, în condiţii determinate, stimulează sinteza enzimatică a micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A, producător de amilaze (MD 3654, MD 3943, MD 3945). Acţiunea biostimulatoare a factorilor de influenţă se realizează prin mecanismul de intensificare a proceselor de dezvoltare şi multiplicare a celulelor microbiene. Originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în abordarea elementelor de sinteză orientată cu aplicarea metalocomplecşilor şi radiaţiilor electromagnetice în diapazon milimetric ca factori reglatori ai sintezei enzimatice la micromicete.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constituie argumentarea unor căi de sporire a sintezei amilazelor la fungii miceliali cu aplicarea factorilor fizico-chimici de influenţă – a compuşilor coordinativi ai elementelor 3d şi a radiaţiilor electromagnetice în diapazon milimetric.

Semnificaţia teoretică:rezultatele obţinute demonstrează perspectiva utilizării compuşilor coordinativi şi a radiaţiei electromagnetice în diapazon milimetric ca strategii de reglare a biosintezei microbiene şi prezintă contribuţii importante în elucidarea mecanismelor de influenţă.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost elaborate două tehnologii cu randamente înalte de obţinere a enzimelor amilolitice prin sinteză orientată la cultivarea submersă a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A cu aplicare în calitate de factori reglatori a compuşilor coordinativi şi a radiaţiei electromagnetice în diapazon milimetric.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: preparatele enzimatice amilolitice obţinute au fost testate în procesul de coacere a pâinii (S.A. ”Franzeluţa”, Actul 12-03/27 din 11.05.2010) şi ca component al unui preparat enzimatic complex cu aplicare în zootehnie (Î.S. „MOLDSUINHIBRID”, Actul din 20.06.2009).

Cuprins


1. FUNGII MICELIALI – OBIECTE DE STUDIU ALE MICROBIOLOGIEI ŞI BIOTEHNOLOGIEI
 • 1.1. Fungii miceliali în biotehnologii
 • 1.2. Enzimele amilolitice: semnificaţia şi domeniile de aplicare
 • 1.3. Aspergilii – generatori de amilaze exocelulare
 • 1.4. Strategii de reglare a capacităţii de sinteză enzimatică la fungii miceliali
 • 1.4.1 Factorii fizico-chimici şi biologici ce influenţează biosinteza enzimatică microbiană.
 • 1.4.2. Compuşii coordinativi ai metalelor - reglatori ai biosintezei microbiene
 • 1.4.3. Undele milimetrice de intensitate joasă - biostimulatori şi stabilizatori ai proceselor biosintetice la microorganisme
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ÎNSUŞIRILE MORFO-BIOCHIMICE ŞI CONDIŢIILE DE CULTIVARE ALE TULPINII Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.1. Stabilitatea genetică a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.2. Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A în cultură submersă
 • 2.3. Influenţa tipului, cantităţii şi vârstei inoculumului asupra activităţii amilolitice a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A.
 • 2.4. Optimizarea condiţiilor şi a mediului nutritiv pentru cultivarea micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.4.1. Selectarea condiţiilor de cultivare ale tulpinii A. niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.4.2. Optimizarea compoziţiei mediului nutritiv a micromicetei-producător pentru sinteza maximală a amilazelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. CĂI DE SPORIRE A CAPACITĂŢII BIOSINTETICE A TULPINII Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – PRODUCĂTOR DE ENZIME AMILOLITICE
 • 3.1. Influenţa compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie asupra biosintezei amilazelor la tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A .
 • 3.1.1. Elaborarea procedeelor de sinteză orientată a amilazelor la cultivarea submersă a tulpinii de micromicete Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A în prezenţa biostimulatorilor de origine chimică
 • 3.2. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra capacităţii biosintetice a micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 3.2.1. Elaborarea procedeului de sinteză orientată a amilazelor de către tulpina de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A cu aplicarea undelor milimetrice de intensitate joasă ca factor de influenţă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA TEHNOLOGIILOR PERFECŢIONATE DE OBŢINERE A PREPARATELOR AMILOLITICE LA CULTIVAREA SUBMERSĂ A TULPINII Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 4.1. Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 4.2. Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor amilolitice prin metoda clasică şi sinteza orientată la cultivarea submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 4.3. Unele proprietăţi fizico-chimice ale preparatelor enzimatice amilolitice obţinute prin tehnologiile elaborate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI