Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 /

Teze, decembrie 2011

Teze [33]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Relaţiile politice ale Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz Yeri) cu autorităţile centrale ale Republicii Moldova ştiinţe politice 22.12.2011
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Optimizarea metodelor de corecţie medico-chirurgicală în herniile diafragmo-pleurale şi eventraţiile diafragmatice la copii medicină 22.12.2011
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Eficientizarea funcţionării pieţei funciare în Republica Moldova economie 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Elaborarea si argumentarea stiintifica a tehnologiilor moderne de producere a vinurilor spumante cu proprietati calitative avansate tehnică 22.12.2011
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
DH Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova biologie 22.12.2011
03.00.16 - Ecologie
D Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos medicină 22.12.2011
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Procese optice in monocristalele de tip spinel ż-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranzişie fizică-matematică 22.12.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Securitatea informaţională şi metode de criptare bazate pe mulţimi de relaţii multi-are fizică-matematică 22.12.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Implementarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul agroalimentar economie 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului depersuasiune publicitară economie 22.12.2011
08.00.06 - Marketing; logistică
DH Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: Tehnologii, proprietăţi şi dispozitive tehnică 22.12.2011
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
D Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor economie 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale drept 22.12.2011
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Calcidoidele (Chalcidoidea: Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae Eucharitidae, Pteromalidae, Tetracampidae) din Republica Moldova: fauna ecologia şi importanţa lor biologie 22.12.2011
03.00.09 - Entomologie
D Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor economie 22.12.2011
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii economie 22.12.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul diagnostic şi medico-chirurgical în uropatiile malformative la nou-născuţi şi copiii în vârstă de până la 3 ani medicină 22.12.2011
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorului: probleme juridice şi socio – psihologice drept 22.12.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Hamletismul şi quijotismul în contextul european din secolele XIX-XX filologie 22.12.2011
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice internaţionale economie 22.12.2011
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei drept 22.12.2011
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială pedagogie 22.12.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova geografie 22.12.2011
11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
D Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Triturus vulgaris L. în Codrii Centrali biologie 22.12.2011
03.00.08 - Zoologie
D Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys L. şi activitatea lor biologică chimie 22.12.2011
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3-carenei chimie 22.12.2011
02.00.03 - Chimie organică
D Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H- imidazolului chimie 22.12.2011
02.00.03 - Chimie organică
D Sistemul de imagini şi simboluri în romanul lui I. A. Goncearov "Oblomov" filologie 22.12.2011
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Еlaborarea si argumentarea stiinţifică a tehnologiei tomatelor uscate tehnică 22.12.2011
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Contrabanda: aspecte juridico-penale drept 22.12.2011
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Psihodiagnoza tulburărilor de personalitate prin intermediul Sistemului Electronic de Asistenţă Diagnostică psihologie 22.12.2011
19.00.01 - Psihologie generală
D Implicarea conştiinţei de sine în sistemul de valori al personalităţii adolescentului psihologie 22.12.2011
19.00.01 - Psihologie generală
DH Optimizarea diagnosticului şi tratamentului invaziv prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene medicină 22.12.2011
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie