Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul oxidului nitric în procesul de maturație a colului uterin la gestantele cu sarcină prolongată


Autor: Catrinici Rodica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 53-14.00.01-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sarcină prolongată, maturaţia colului uterin, oxid nitric, prostaglandine, progesteron, estradiol, oxitocină

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 127 de pagini tehnoredactate, este constituită din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 203 de surse, 3 anexe şi include 33 de tabele, 12 figuri. Rezultatele obţiute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: sarcină prolongată, maturaţia colului uterin, oxid nitric, prostaglandine, progesteron, estradiol, oxitocină.

Domeniu de studiu: Obstetrică şi Ginecologie.

Scopul studiului: constă în obţinerea unei maturaţii eficace a colului uterin la gestantele cu sarcină prolongată prin administrarea nitroglicerinei ca donator de oxid nitric şi crearea condiţiilor favorabile pentru iniţierea travaliului. Obiectivele cercetării au fost: aprecierea particularităţilor de evoluţie a sarcinilor şi naşterilor prolongate, cu determinarea factorilor de risc de dezvoltare a acestora, cât şi studierea particularităţilor de maturaţie a colului uterin şi a participării NO în acest proces în corelaţie cu PGE2, progesteronul, estradiolul şi oxitocina.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Este un studiu clinic, prospectiv, analitic. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Culegerea datelor pentru cercetarea dată a fost de tip "simplu orb". Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Studiul realizat a permis pentru prima dată în Republica Moldova demonstrarea rolului NO în maturaţia colului uterin. Problema ştiinţifică soluţionată în teză a permis rezolvarea problemei maturaţiei colului uterin în sarcina prolongată. Rezultatele studiului confirmă că sarcina prolongată evoluează cu deficit la nivelul cervixului de NO, care prin administrarea nitroglicerinei este cupat şi astfel se realizează maturaţia cervicală. Semnificaţia teoretică a lucrării: Lucrarea dată prin rezultatele obţinute scoate în evidenţă şi împrospătează datele ce ţin de actualitatea sarcinii prolongate, la fel ne convinge că metoda nouă de maturaţie a colului uterin are demonstraţie teoretică şi merită a fi implementată.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost elaborat algoritmul de maturaţie a colului uterin prin administrarea nitroglicerinei retard ca donator de NO, în scopul obţinerii condiţiilor favorabile pentru iniţierea travaliului la gestantele cu sarcină prolongată.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implimentate în activitatea curativă curentă a IMSP SCM nr.1 şi IMSP MM nr. 2.

Cuprins


1. ROLUL MATURAŢIEI COLULUI UTERIN ÎN CONTEXTUL INIŢIERII TRAVALIULUI LA GESTANTELE CU SARCINĂ PROLONGATĂ
 • 1.1. Sarcina prolongată - o problemă actuală în obstetrica contemporană
 • 1.2. Colul uterin în contextul iniţierii travaliului
 • 1.2.1. Structura colului uterin
 • 1.2.2. Modificări histochimice ale colului uterin în perioada de maturaţie
 • 1.2.3. Metodele de inducere a maturaţiei cervicale
 • 1.2.4. Evaluarea stării colului uterin
 • 1.3. Rolul oxidului nitric în procesul de maturaţie cervicală
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1.Metodologia cercetării
  • 2.1.1. Criterii de selectare a pacientelor
  • 2.1.2. Metodologia de calculare a numărului necesar de paciente pentru includerea în studiu
  • 2.1.3. Loturile de studiu
 • 2.2. Metodele de diagnostic aplicate în studiu
  • 2.2.1. Datele anamnestice
  • 2.2.2. Examenul clinic
 • 2.3. Investigaţii paraclinice instrumentale
  • 2.3.1. Determinarea gradului de maturare a colului uterin
  • 2.3.2. Cardiotocografia
  • 2.3.3. Testul "nonstres"
  • 2.3.4. Testul oxitocinic
  • 2.3.5. Amnioscopia
  • 2.3.6. USG cu Velocimetria Doppler
  • 2.3.7. Aprecierea stării nou-născutului la naştere după scorul Apgar
 • 2.4. Investigaţii paraclinice de laborator
  • 2.4.1. Frotiul colpocitologic
  • 2.4.2. Determinarea concetraţiei plasmatice a progesteronului, estradiolului, oxitocinei şi prostaglandinei E2
  • 2.4.3. Determinarea concentraţiei plasmatice şi locale, în secretul cervical al metaboliţilor oxidului nitric
 • 2.5. Metodologia explorărilor morfopatologice
 • 2.6. Interpretarea statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. DETERMINAREA FACTORILOR DE RISC, PARTICULARITĂŢILOR ANAMNESTICO-CLINICE ŞI DE EVOLUŢIE A SARCINILOR ŞI NAŞTERILOR PROLONGATE (STUDIU RETROSPECTIV)
 • 3.1. Date statistice generale de incidenţă a sarcinilor prolongate şi a sindromului de supramaturare fetală
 • 3.2. Particularităţile anamnestico-clinice ale gestantelor din lotul de studiu
 • 3.3. Particularităţile de evoluţie a naşterilor
 • 3.4. Caracteristica nou-născuţilor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

PARTICULARITĂŢILE ANAMNESTICE, DE MATURAŢIE A COLULUI UTERIN ŞI DE EVOLUŢIE A SARCINII ŞI NAŞTERII LA GESTANTELE CU SARCINĂ PROLONGATĂ (STUDIU PROSPECTIV)
 • 4.1. Date generale, clinice şi anamnestice a pacientelor incluse în studiu
 • 4.2. Modificările hemodinamicii materne şi a stării intrauterine a feţilor în urma administrării nitroglicerinei şi a misoprostolului cu scop de maturaţie a colului uterin
 • 4.3. Evaluarea clinică şi paraclinică a eficacităţii maturaţiei colului uterin în urma administrării misoprostolului şi a nitroglicerinei şi modalitatea de declanşare a travaliului şi de finalizare a naşterilor
 • 4.4. Complicaţiile survenite în naştere la gestantele din lotul de studiu
 • 4.5. Date generale despre nou-născuţi şi starea lor la naştere
 • 4.6. Patologia anexelor determinată la pacientele din lotul de studiu
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. ROLUL OXIDULUI NITRIC ÎN MATURAŢIA COLULUI UTERIN ŞI CORELAŢIA LUI CU PROSTAGLANDINA E2, ESTRADIOLUL, PROGESTERONUL ŞI OXITOCINA ÎN ACEST PROCES
 • 5.1. Rezultatele determinării concentraţiei locale, la nivelul colului uterin şi a celei serice a metaboliţilor oxidului nitric
 • 5.2. Modificarea concentraţiei serice a prostaglandinei E2, estradiolului, progesteronului şi oxitocinei după administrarea nitroglicerinei şi a misoprostolului
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE