Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Profilaxia şi tratamentul complicaţiilor corecţiei anomaliilor de refracţie prin lentile de contact


Autor: Lopata Iulia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Vladimir Boişteanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document10.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lentile de contact, complicaţii, „ochi uscat”, film lacrimal, factori de risc, hialuronat de sodiu, „Bio-R” (Spirulina platensis)

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 132 pagini tehnoredactate. Este constituită din introducere, 5 capitole; concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 163 surse, 7 anexe; include 9 figuri, 41 tabele şi 12 formule.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice; a fost obţinut un brevet de invenţie şi 5 brevete de inovaţie.

Domeniul de studiu: oftalmologie. Scopul studiului: elaborarea unui algoritm de diagnosticare şi tratament al complicaţiilor la purtătorii de lentile de contact.

Obiectivele cercetării: studierea complicaţiilor la purtătorii de lentile de contact şi determinarea eventualei legături dintre apariţia lor şi sindromul „ochi uscat”; determinarea factorilor de risc în evoluţia complicaţiilor legate de portul lentilelor de contact; analiza structurii simptomelor subiective, a modificărilor clinice ale structurilor oculare, a stării funcţionale a aparatului lacrimal şi a schimbărilor citomorfologice ale epiteliului conjunctival la purtătorii de lentile de contact cu sindromul „ochi uscat”; stabilirea dependenţei dintre modificările epiteliului conjunctival şi celui cornean, structura şi funcţionarea filmului lacrimal şi indicii cercetaţi la purtătorii de LC cu sindrom „ochi uscat”; studiul eficacităţii lentilelor din silicon-hidrogel şi sibstituentului de lacrimă cu conţinut de hialuronat de sodiu în tratamentul şi reabilitarea purtătorilor lentilelor de contact; evaluarea clinică a epitelizării eroziunilor corneene la utilizarea preparatului autohton „Bio-R” – Spirulina platensis.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. Profilaxia şi tratamentul complicaţiilor, a sindromului „ochi uscat” la pacienţii cu anomalii de refracţie corijate cu LC. Tratamentul eroziunilor corneene cu preparatul autohton „Bio-R”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost evidenţiată relaţia dintre influenţa factorilor de risc şi evoluţia sindromului „ochi uscat” la purtarea LC. S-au determinat modificările citomorfologice ale epiteliului conjunctival şi ale celulelor caliciforme în SOU. A fost demonstrat efectul preparatului autohton de origine vegetală „Bio-R” în tratamentul eroziunilor corneene.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Descrierea clinică detaliată, aprecierea frecvenţei şi cauzelor de apariţie a complicaţiilor la purtătorii de LC este o bază ştiinţifico-practică pentru medicii care sunt interesaţi de corecţia anomaliilor de refracţie prin lentile de contact; a fost elaborat un algoritm de diagnostic şi conduită a purtătoriilor de LC cu SOU şi a celor supuşi factorilor de risc; s-a propus o nouă metodă de tratament al eroziunilor corneene prin aplicarea preparatului autohton de origine vegetală „Bio-R”.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate în activitatea curativă curentă a CDCV „Optic-Lux” şi a CRDM.

Cuprins


1. VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA COMPLICAŢIILOR CORECŢIEI ANOMALIILOR DE REFRACŢIE PRIN LENTILE DE CONTACT
 • 1.1. Aspectele corecţiei anomaliilor de refracţie prin lentile de contact
 • 1.2.Complicaţiile apărute la purtarea lentilelor de contact
 • 1.3. Structura şi importanţa filmului lacrimal în purtarea lentilelor de contact
 • 1.3.1. Filmul lacrimal: producerea, structura şi repartiţia pe suprafaţa oculară
 • 1.3.2.Fiziologia filmului lacrimal
 • 1.3.3. Rolul epiteliului conjunctival în formarea peliculei lacrimale
 • 1.3.4. Importanţa filmului lacrimal în portul lentilelor de contact
 • 1.4. Actualitatea sindromului “ochi uscat”
 • 1.4.1. Evoluţia cunoştinţelor despre sindromul „ochi uscat”. Clasificarea. Epidemiologia
 • 1.4.2. Fiziologia patologică a sindromului „ochi uscat”. Semiologia
 • 1.4.3. Rolul disfuncţiei glandelor meibomiene în apariţia unor complicaţii la purtătorii de lentile de contact
 • 1.4.4. Importanţa clipitului în evoluţia xeroftalmiei şi a complicaţiilor oculare
 • 1.5. Strategiile contemporane de înlăturare a xeroftalmiei
 • 1.6. Efectele clinice ale extractului din biomasa cianobacteriilor. Spirulina platensis – „Bio-R”
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetărilor
 • 2.2. Metode de investigare clinico-funcţionale
 • 2.2.1. Examenul anexelor oculare
 • 2.2.2. Biomicroscopia suprafeţei oculare
 • 2.2.3. Examenul structurii filmului lacrimal şi efectuarea probelor funcţionale
 • 2.2.4. Examenul citomorfologic al amprentei conjunctivale
 • 2.3. Argumentarea schemelor de tratament al complicaţiilor la purtătorii de lentile de contact
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTELE CLINICO-FUNCŢIONALE ALE COMPLICAŢIILOR LA PURTĂTORII DE LENTILE DE CONTACT
 • 3.1. Caracteristica complicaţiilor la purtătorii de lentile de contact
 • 3.2. Studierea factorilor de risc în apariţia complicaţiilor la purtătorii de lentile de contact
 • 3.2.1. Influenţa modului şi stagiului de port al lentilelor de contact asupra apariţiei complicaţiilor
 • 3.2.2. Acţiunea unor factori externi şi a fumului de ţigară asupra evoluţiei complicaţiilor în portul lentilelor de contact
 • 3.2.3. Evoluţia sindromului „ochi uscat” înfuncţie de patologia generală
 • 3.2.4. Frecvenţa sindromului „ochi uscat” în funcţie de utilizarea medicamentelor
 • 3.3. Evoluţia sindromului „ochi uscat” la purtătorii de lentile de contact
 • 3.3.1. Structura simptomelor subiective la purtătorii de LC cu sindromul „ochi uscat”
 • 3.3.2. Particularităţile evolutive ale modificărilor glandelor meibomiene şi ale suprafeţei oculare
 • 3.3.3. Rezultatele studiului asupra structurii şi funcţionării filmului lacrimal în sindromul „ochi uscat”
 • 3.3.4. Rezultatele examinării citomorfologice a amprentei conjunctivale
 • 3.3.5. Analiza legăturii dintre indicii stabilităţii FL, volumul de lacrimă produs, starea părţii anterioare a globului ocular şi indicii citomorfologici ai conjunctivei la purtătorii de lentile de contact cu sindromul „ochi uscat”
 • 3.3.6. Analiza de regresie a indicilor aflaţi în studiu (timpul de dezagregare a filmului lacrimal, indicele filmului lacrimal, indicele citomorfologic şi secreţia de bază)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL ŞI REABILITAREA PURTĂTORILOR DE LENTILE DE CONTACT CU SOU
 • 4.1. Aprecierea eficacităţii tratamentului purtătorilor de lentile de contact cu SOU prin lentile de contact din silicon-hidrogel
 • şi lentile de contact din silicon-hidrogel în combinare cu hialuronat de sodiu
 • 4.2. Evaluarea clinică a epitelizării corneene la administrarea extractului din biomasa cianobacteriilor Spirulina platensis – „Bio-R”
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE