Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Corecţia farmacologică a dereglărilor metabolice la bolnavi cu steatohepatită non-alcoolică


Autor: David Ludmila
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Butorov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.25-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document5.23 Mb / în română

Cuvinte Cheie

steatohepatita non-alcoolică, Imuheptin, Heptral, Choludexan, interleukine, acizi graşi superiori

Adnotare

Lucrarea conţine 141 pagini dactilografiate şi include: introducerea, revista literaturii, material şi metode cu particularităţile clinice şi de laborator ale pacienţilor cu SHNA, 4 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie care citează 231 surse literare, şi anexe. Materialul ilustrativ: 48 de tabele şi 32 de figuri. În baza tezei au fost publicate 13 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele studiului: determinarea eficienţei diferitor grupe de hepatoprotectoare şi optimizarea tratamentului pacienţilor cu steatohepatită non-alcoolică. Studierea eficacităţii Heptral-ului, Imuheptin-ului şi Choludexan-ului în tratamentul pacienţilor cu SHNA după evoluţia simptomelor clinice, markerilor inflamaţiei sistemice, sindroamelor citolitic şi colestatic, funcţiei sintetice a ficatului; evaluarea comparativă a schemelor de tratament cu Heptral, Imuheptin şi Choludexan şi individualizarea acestora la pacienţii cu SHNA.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Studiul efectuat a fost clinico-analitic. Subiecţii de studiu au fost selectaţi în mod aleatoriu – atât după criterii de includere, cât şi de excludere. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Culegerea datelor a fost de tip „caz-martor”.

Noutatea şi originalitatea studiului. Tratamentul SHNA este una dintre problemele actuale ale medicinii contemporane deoarece nu a fost stabilită o schemă terapeutică definită şi argumentată din punct de vedere patogenic. În baza cercetărilor efectuate am dovedit posibilitatea majorării eficacităţii tratamentului SHNA.

Semnificaţia teoretică. În SHNA are loc dezvoltarea dislipidemiei cu creşterea excesivă a concentraţiei de trigliceride serice, a sintezei lipoproteinelor aterogene VLDL şi micşorarea sintezei lipoproteinelor antiaterogene HDL. Remediile Imuheptin, Heptral şi Choludexan normalizează spectrul lipidic şi concentraţia citokinelor proinflamatoare sanguine, majorează capacitatea antioxidantă totală a sângelui prin influenţa lor asupra verigilor şi mecanismelor principale de declanşare ale procesului inflamator în ficat.

Valoarea aplicativă. Pentru determinarea activităţii procesului inflamator şi a eficacităţii tratamentului SHNA, este argumentată efectuarea unui studiu complex, ce include determinarea activităţii enzimelor hepatice (ALT, AST, GGTP, FA), citokinelor proinflamatoare (IL-4, IL-6, TNFα), stării de protecţie antioxidantă a organismului (SOD, catalaza) şi fracţiilor lipidice (VLDL, LDL, HDL, colesterolul total, trigliceridele) în serul sanguin.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului efectuat, în special cu utilizarea Imuheptin-ului, Heptral-ului şi Choludexan-ului în tratamentul SHNA, au fost implementate în practica medicală la Spitalul Clinic al MS RM, Spitalul Clinic Republican; în procesul de instruire la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – la catedrele Boli interne nr. 5 şi nr. 6, Farmacologie şi farmacologie clinică, Farmacologie şi farmacie clinică.

Cuprins


1. STEATOHEPATITA NON-ALCOOLICĂ: MECANISMELE PATOGENICE, DIAGNOSTICAREA, METODELE CONTEMPORANE DE TRATAMENT (revista literaturii)
 • 1.1. Importanţa medico-socială a steatohepatitei non-alcoolice
 • 1.2. Mecanismele de dezvoltare a steatohepatitei non-alcoolice
 • 1.3. Insulinorezistenţa ca factor de dezvoltare a dereglărilor metabolice în ficat
 • 1.4. Diagnosticarea steatohepatitei non-alcoolice
 • 1.5. Abordări actuale în tratamentul steatohepatitei non-alcoolice
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE. PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI DE LABORATOR ALE PACIENŢILOR CU STEATOHEPATITĂ NON-ALCOOLICĂ
 • 2.1. Material şi metode de cercetare
 • 2.1.1. Caracteristica generală a bolnavilor studiaţi
 • 2.1.2. Metode biochimice de studiere a sângelui
 • 2.1.3. Metode instrumentale de diagnosticare
 • 2.1.4. Metodele de apreciere a statutului psihologic şi a calităţii vieţii
 • 2.1.5. Metodele de prelucrare statistică
 • 2.2. Particularităţile clinice şi de laborator ale pacienţilor cu steatohepatită non-alcoolică
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTELE CLINICO-FARMACOLOGICE ALE PREPARATULUI ENTOMOLOGIC IMUHEPTIN ÎN TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU STEATOHEPATITĂ NON-ALCOOLICĂ
 • 3.1. Eficacitatea clinică a Imuheptin-ului în tratamentul bolnavilor cu SHNA
 • 3.2. Dinamica indicilor de laborator sub influenţa tratamentului cu Imuheptin
 • 3.3. Dinamica indicilor ultrasonografici ai SHNA sub influenţa tratamentului cu Imuheptin
 • 3.4. Dinamica calităţii vieţii bolnavilor cu SHNA sub influenţa tratamentului cu Imuheptin
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTELE CLINICO-FARMACOLOGICE ALE PREPARATULUI HEPTRAL ÎN TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU STEATOHEPATITĂ NON-ALCOOLICĂ
 • 4.1. Eficacitatea clinică a Heptral-ului în tratamentul bolnavilor cu SHNA
 • 4.2. Dinamica datelor de laborator pe fundalul tratamentului cu Heptral
 • 4.3. Dinamica indicilor ultrasonografici ai SHNA sub influenţa tratamentului cu Heptral
 • 4.4. Dinamica calităţii vieţii bolnavilor cu SHNA sub influenţa tratamentului cu Heptral
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. ASPECTELE CLINICO-FARMACOLOGICE ALE PREPARATULUI CHOLUDEXAN ÎN TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU STEATOHEPATITĂ NON-ALCOOLICĂ
 • 5.1. Eficacitatea clinică a Choludexan-ului în tratamentul bolnavilor cu SHNA
 • 5.2. Dinamica datelor de laborator sub influenţa tratamentului cu Choludexan
 • 5.3. Dinamica indicilor ultrasonografici ai SHNA sub influenţa tratamentului cu Choludexan
 • 5.4. Dinamica calităţii vieţii bolnavilor cu SHNA sub influenţa tratamentului cu Choludexan
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE ŞI EFICACITĂŢII CLINICE A DIFERITOR SCHEME FARMACOTERAPEUTICE
 • 6.1. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute
 • 6.2. Analiza comparativă a eficienţei clinice a diferitor scheme farmacoterapeutice în tratamentul SHNA
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE