Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratu Ecaterina, doctor, conferenţiar universitarStratu Ecaterina, doctor, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniului 14.00.25 USMF secretar CSS
conducător
Ghicavîi Victor
19.12.2014
D Particularităţile farmacologice ale enoxilului 14.00.25 USMF secretar CSS
consultant
Gudumac Valentin
conducător
Gonciar Veaceslav
30.01.2015