Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorile diagnostico-curative ale laparoscopiei în colecistita şi pancreatita acută


Autor: Ciutac Ion
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.27-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Colecistolitostomie laparoscopică, colecistită acută, pancreatită acută distructivă, colecistită acută obstructivă, papilosfincterotomie endoscopică

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 261 pagini de text electronic şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii generale, recomandări practice. Teza este ilustrată cu 59 tabele, 84 de figuri, anexe, bibliogafie din 414 surse. Rezultatele obţinute au fost reflectate în 65 de publicaţii ştiinţifice. Domeniul de studiu: Chirurgia laparoscopică.

Scopul studiului: Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical la bolnavii cu CA din grupa de risc şi PAD prin aplicarea metodelor miniinvazive laparoscopice de tratament.

Obiectivele lucrării: Elaborarea şi aplicarea metodelor miniinvazive laparoscopice în tratamentul CA la bolnavii din grupa de risc şi PAD bazate pe noile tehnologii cu elemente prioritare faţă de metodele chirurgicale tradiţionale.

Metodologia cercetării. Studiu clinic controlat prin compararea diferitor metode de tratament chirurgical în CA şi PAD (metodele miniinvazive laparoscopice elaborate de autor în comparaţie cu metodele chirurgicale tradiţionale).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost realizat un studiu complex şi de profunzime cu aplicarea colecistolitostomiei laparoscopice în evaluarea rezultatelor tratamentului colecistitei acute la bolnavii din grupa de risc, precum şi impactul pozitiv în evoluţia pancreonecrozei prin aplicarea metodelor miniinvazive laparoscopice propuse în faza precoce a bolii.

Semnificaţia teoretică: Au fost elaborate în premieră diferite metode de colecistolitostomie laparoscopică pentru etapizarea tratamentului sau ca etapă definitivă a tratamentului chirurgical cu aprecierea rezultatelor apropiate şi la distanţă. În premieră a fost propusă concepţia etiopatogenezei colecistitei acute obstructive şi hipertensiunii biliare. Au fost elaborate metode miniinvazive laparoscopice, aplicate în faza precoce a pancreonecrozei cu caracter nu numai curativ dar şi profilactic. Pe baza unui studiu minuţios al semiologiei laparoscopice în premieră a fost efectuată prognozarea laparoscopică a pancreonecrozei.

Valoarea aplicativă a lucrării: Metodele miniinvazive laparoscopice elaborate, precum şi postulatele teoretice ale lucrării permit optimizarea tacticii medico-chirurgicale la bolnavii cu colecistită acută şi pancreonecroză. Aplicarea lor reduce esenţial complicaţiile şi letalitatea în loturile respective de bolnavi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Principiile de bază ale cercetărilor efectuate au fost implementate în procesul didactic al cursului de endoscopie şi chirurgie miniinvazivă. Rezultatele studiului au fost aplicate în practica cotidiană a secţiilor de chirurgie ale Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, SCM nr.1, Spitalului Clinic Feroviar Central şi ale altor spitale din RM.

Cuprins


1. CONDUITA MEDICO-CHIRURGICALĂ ÎN TRATAMENTUL COLECISTITEI ACUTE LA BOLNAVII DIN GRUPA DE RISC ŞI LA PACIENŢII CU PAD(revista literaturii)
 • 1.1 Probleme de tactică în colecistita acută la bolnavii din grupa de risc
 • 1.2 Laparoscopia curativă în colecistita acută
 • 1.3 Probleme de tactică în tratamentul pancreatitei acute
 • 1.4 Concluzii la capitolul I

2. CARACTERISTICA GENERALĂ A BOLNAVILOR CU COLECISTITĂ ŞI PANCREATITĂ ACUTĂ ÎN LOTURILE DE STUDIU ŞI MARTOR.
 • 2.1. Caracteristica generală a bolnavilor cu colecistită acută din loturile de studiu şi martor
 • 2.2. Particularităţile manifestărilor clinice ale bolii în lotul test
 • 2.3. Sindromul de agravare reciprocă în colecistita acută la bolnavii cu tare concomitente grave în lotul test
 • 2.4. Pregătirea bolnavilor pentru operaţia laparoscopică şi tradiţională
 • 2.5. Caracteristica bolnavilor cu pancreatită acută distructivă în lotul de studiu şi martor
 • 2.6. Algoritmul diagnostic al pancreatitei acute distructive la internare în lotul test şi martor
 • 2.7. Gravitatea pacienţolor şi gradul de endotoxicoză
 • 2.8. Metode de analiză a rezultatelor obţinute
 • 2.9. Concluzii la capitolul 2

3. METODICA COLECISTOSTOMIEI LAPAROSCOPICE ÎN COLECISTITA ACUTĂ
 • 3.1. Dispozitivul pentru colecistostomia laparoscopică
 • 3.2. Setul de ace pentru colecistostomia laparoscopică transhepatică
 • 3.3. Metoda colecistostomiei laparoscopice
 • 3.3.1. Metoda colecistolitostomiei laparoscopice directe cu fixarea veziculei biliare de aponevroză.
 • 3.3.2. Metoda colecistolitostomiei laparoscopice cu aplicarea suturii provizorii „în bursă” pe peretele veziculei biliare
 • 3.3.3. Metoda colecistolitostomiei laparoscopice„ideale” cu drenare transparietohepatică
 • 3.3.4. Metoda colecistolitostomiei laparoscopice prin abord intercostal
 • 3.3.5. Metoda de colecistolitotomie laparoscopică cu suturare etanşă a defectului veziculei biliare..
 • 3.3.6. Metoda colecistostomiei laparoscopice transhepatice
 • 3.4. Colecistoscopia intraoperatorie laparoscopică
 • 3.5. Metoda combinată laparo-endoscopică (colecistolitostomia laparoscopică + papilosfinctero-
 • tomia endoscopică cu litecstracţie)
 • 3.6. Fistulocolecistocolangiografia anterogradă
 • 3.7. Aprecierea viscozităţii bilei
 • 3.8. Colecistocolangiografia intravenoasă
 • 3.9. Bilioscintigrafia radioizotopică
 • 3.10. Indicaţii pentru colecistostomia laparoscopică în colecistita acută
 • 3.11Concluzii la capitolul 3

4. METODA LAPAROSCOPIEI CURATIVE ÎN PANCREONECROZĂ ŞI INDICAŢIILE EI
 • 4.1. Colecistostomia laparoscopică decompresivă
 • 4.2. Indicaţiile colecistostomiei laparoscopice în pancreonecroză
 • 4.3. Canularea ligamentului rotund al ficatului pentru blocada analgezică prelungită
 • 4.4. Drenarea laparoscopică a cavităţii abdominale şi lavajul peritoneal
 • 4.5. Metodele de sanare şi drenare laparoscopică sau cu asistenţă laparoscopică a bursei omentale în pancreonecroză
 • 4.5.1. Metoda de sanare şi drenarea laparoscopică a bursei omentale
 • 4.5.2. Metoda de sanare şi drenare a bursei omentale cu asistenţă laparoscopică
 • 4.5.3. Metoda de omentobursostomie cu asistenţă laparoscopică
 • 4.6. Fistulocolecistocolangiografia anterogradă
 • 4.7. Metoda combinată laparoendoscopică în pancreonecroza de origine biliară
 • 4.8. Indicaţiile pentru laparoscopia diagnostico-curativă în pancreatita acută
 • 4.9. Concluzii la capitolul 4

V. REZULTATELE APROPIATE ŞI LA DISTANŢĂ ALE COLECISTOLITOSTOMIEI LAPAROSCOPICE ÎN COLECISTITA ACUTĂ
 • 5.1. Concepţia contemporană a etiopatogenezei colecistitei acute obstructive şi hipertensiunii biliare
 • 5.2. Evoluţia perioadei postoperatorii după colecistostomia laparoscopică. Eficacitatea clinică a drenării veziculei biliare
 • 5.3. Evoluţia perioadei postoperatorii în funcţie de gravitatea bolnavului
 • 5.4. Complicaţiile în timpul şi după operaţiile laparoscopice, profilaxia lor
 • 5.5. Etapizarea tratamentului chirurgical în lotul test după colecistolitostomia laparoscopică şi rezultatele obţinute
 • 5.6. Rezultatele tratamentului chirurgical tradiţional în lotul martor şi coraportul letalităţii în ambele loturi
 • 5.7. Rezultatele la distanţă după colecistolitostomia laparoscopică
 • 5.7.1. Rezultatele la distanţă după colecistolitostomia laparoscopică la bolnavii cu colecistită catarală
 • 5.7.2. Rezultatele la distanţă ale colecistolitostomiei în colecistita acută distructivă
 • 5.8. Rezultatele la distanţă după tratamentul combinat laparo-endoscopic
 • 5.9. Concluzii la capitolul 5

6. DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL LAPAROSCOPIC AL PANCREATITEI ACUTE DISTRUCTIVE ÎN FAZA PRECOCE A BOLII
 • 6.1. Obiectivele laparoscopiei
 • 6.2. Semiologia laparoscopică a pancreatitei distructive în faza precoce a bolii
 • 6.3. Prognozarea laparoscopică a evoluţiei pancreonecrozei
 • 6.4. Conduita tratamentului conservator şi miniinvaziv laparoscopic în faza precoce a pancreonecrozei şi evoluţia ulterioară a bolii
 • 6.5 Rezultatele tratamentului chirurgical în lotul martor şi coraportul letalităţii în ambele grupe
 • 6.6. Rolul profilactic al procedeelor miniinvazive laparoscopice în tratamentul pancreonecrozei
 • 6.7. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII