Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 /

Teze, februarie 2012

Teze [24]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova ştiinţe politice 16.02.2012
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică pedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul oxidului nitric în procesul de maturație a colului uterin la gestantele cu sarcină prolongată medicină 16.02.2012
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Elaborarea modelului de analiza si previziune pe termen mediu al economiei naţionale a Republicii Moldova economie 16.02.2012
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaţionale fizică-matematică 16.02.2012
01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor
D Funcţii pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual filologie 16.02.2012
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Răspunderea materială – modalitate a răspunderii juridice (aspecte teoretico-practice) drept 16.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Contabilitatea Instrumentelor Financiare economie 16.02.2012
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Profilaxia şi tratamentul complicaţiilor corecţiei anomaliilor de refracţie prin lentile de contact medicină 16.02.2012
14.00.08 - Oftalmologie
D Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare pedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Сooperarea economică internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale economie 16.02.2012
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii din municipiul Сhişinău medicină 16.02.2012
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Analiza temporala a agregatelor macroeconomice în Europa de Sud-Est economie 16.02.2012
08.00.11 - Statistică economică
D Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii economie 16.02.2012
08.00.06 - Marketing; logistică
D Contabilitatea în condiţiile reorganizării întreprinderilor economie 16.02.2012
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţiei pedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernă pedagogie 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe economie 16.02.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare) economie 16.02.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategii internaţionale contemporane de soluţionare a conflictelor regionale (Cazul conflictului palestino - israelian) ştiinţe politice 16.02.2012
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Mit şi ficţiune în opera literară. Ambivalenţa ficţiunii artistice filologie 16.02.2012
10.01.08 - Teoria literaturii
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior pedagogie 16.02.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Biotehnologii de cultivare a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producător de amilaze biologie 16.02.2012
03.00.23 - Biotehnologie
D Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice tehnică 16.02.2012
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare