Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare a bolnavilor cu sechele cicatriciale în regiunea locomotorului


Autor: Cirimpei Octavian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Marin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Antohi Nicolae
doctor în medicină, conferenţiar universitar, UMF Carol Davila
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.22-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sechele cicatriciale, redoare postcombustională, excizia cicatricilor

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 110 pagini şi include: introducere, 3 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 226 titluri, 4 anexe, 51 figuri, 20 tabele, 1 formulă. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice şi 1 brevet de invenţie.

Domeniul de studiu. Studiul a inclus 286 bolnavi cu sechele postcombustionale la locomotor, trataţi prin diverse procedee plastice în Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

Scopul şi obiectivele lucrării. În scopul prevenirii complicaţiilor postoperatorii, a fost elaborată o metodă de îmbunătăţire a calităţilor pielii pentru pregătirea tegumentelor pentru plastie ulterioară prin procedeul de dermotensie dirijată. Obiectivul de cercetare: estimarea rezultatelor tratamentului chirurgical al sechelelor cicatriciale postcombustionale în funcţie de localizarea lor şi de metoda operatorie aplicată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În scopul realizării obiectivelor propuse, au fost studiate manifestările cicatriciale postcombustionale la locomotor şi eficienţa tratamentului chirurgical în dependenţă de localizarea acestora. În premieră ţesuturile expandate tradiţional au fost supuse tratamentului adjuvant cu lumină polarizată policromată incoerentă, apoi examinate histologic și prin microscopie electronică.

Problema soluţionată în teză constă în aprecierea aplicabilităţii tratamentului chirurgical al sechelelor postcombustionale dependent de localizare şi gradul de manifestare, beneficiului fototerapiei complementare şi impactul asupra calităţii tegumentelor expandate dirijat.

Semnificaţia teoretică. Studiul a confirmat utilitatea şi prioritatea terapiei complementare cu lumină polarizată policromată incoerentă, comparativ cu metoda tradiţională.

Valoarea aplicativă a lucrării şi implementarea rezultatelor ştiinţifice. Au fost valorificate şi implementate în activitatea practică principiile tratamentului chirurgical prin diverse metode plastice.

Cuprins


1. TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU SECHELE CICATRICIALE POSTCOMBUSTIONALE LA LOCOMOTOR (revista literaturii)
 • 1.1. Cazuistica sechelelor postcombustionale
 • 1.2. Clasificarea cicatricilor şi redorilor postcombustionale
 • 1.3. Etiopatogenia cicatricilor patologice postcombustionale
 • 1.4. Tratamentul conservator al bonavilor cu cicatrici postcombustionale
 • 1.5. Tratamentul chirurgical al bonavilor cu cicatrici postcombustionale
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de pacienţi
 • 2.2. Metode de examinare
 • 2.3. Metode de tratament chirurgical
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL BOLNAVILOR CU DIFORMITĂŢI CICATRICIALE LA LOCOMOTOR
 • 3.1. Caracteristica cicatricilor la nivelul membrului toracic şi regiunii centurii scapulare
 • 3.2. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi cicatriciale la nivelul membrului toracic şi regiunii centurii scapulare
 • 3.3. Caracteristica cicatricilor la nivelul gâtului şi toracelui
 • 3.4. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi cicatriciale la nivelul gâtului şi toracelui
 • 73
 • 3.5. Caracteristica cicatricilor la nivelul membrului pelvin şi perineu
 • 3.6. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi cicatriciale la nivelul membrului pelvin şi perineu
 • 3.7. Particularităţile histologice şi ultrastructurale ale ţesuturilor expandate la pacienţii cu sechele cicatriciale postcombustionale
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE