Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Antagonist al receptorilor versus inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei II: impactul asupra interrelaţiei insulinorezistenţă-disfuncţie diastolică în hipertensiunea arterială esenţială


Autor: Sasu Diana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandru Carauş
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-008.331.1+616.379-008.64+615.22

Adobe PDF document 2.11 Mb / în română
124 pagini


Cuvinte Cheie

hipertensiunea arterială esenţială, insulinorezistenţă, disfuncţie diastolică, antagonist al receptorilor de angiotensină II, inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei II

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 120 pagini tehnoredactate şi constă din: introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 192 de surse, 24 tabele, 31 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: cardiologie

Scopul lucrării: evaluarea influenţei medicaţiei de durata cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei II Ramipril versus antagonist al receptorilor de angiotensină II Eprosartan asupra insulinorezistenţei şi parametrilor funcţiei diastolice în hipertensiunea arterială esenţială.

Obiectivele lucrării: aprecierea interrelaţiei insulinorezistenţă – disfuncţie diastolică; estimarea evoluţiei parametrilor funcţiei diastolice în funcţie de medicaţie (Eprosartan versus Ramipril); evaluarea acţiunii Eprosartan versus Ramipril asupra insulinorezistenţei; determinarea corelaţiei dintre profilul diurn al TA, insulinorezistenţă şi indicatorii funcţiei diastolice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost evaluată acţiunea unui ARAII nou Eprosartan asupra: funcţiei diastolice, insulinorezistenţei. A fost estimat impactul asupra interrelaţiei insulinorezistenţă – disfuncţie diastolică în HTA esenţială.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: A fost documentată superioritatea ARAII Eprosartan în ameliorarea funcţiei diastolice şi indicatorilor insulinorezistenţei, comparativ cu IECAII.

Semnificaţia teoretică: a fost constatată importanţa estimării parametrilor insulinorezistenţei, în special, în prezenţa disfuncţiei diastolice şi prognosticul evolutiv la pacienţii hipertensivi supuşi medicaţiei de durată cu IECAII şi ARAII.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării ştiinţifice vor putea fi preluate pentru perfectarea tacticii de tratament la pacienţii hipertensivi în prezenţa disfuncţiei diastolice asociată cu insulinorezistenţă şi vor permite de a evidenţia pacienţii cu risc sporit pentru dezvoltarea diabetului zaharat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea clinică a Institutului de Cardiologie.