Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Aspecte clinico-evolutive şi factorii de risc în hipertensiunea arterială la copii


Autor: Pîrţu Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Marcu Rudi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 53-14.00.09-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-008.331.1-053.2

Adobe PDF document 3.20 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

HTA, copii, factori de risc, aspecte clinice, hipertrofie ventriculară stângă.

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 118 pagini, fiind constituită din: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 236 de titluri, 10 anexe, 36 de tabele şi 29 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pediatrie.

Scopul:Elucidarea factorilor de risc şi a unor particularităţi clinico-evolutive în hipertensiunea arterială la copii pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordată acestor pacienţi.

Obiectivele studiului: Estimarea prevalenţei pre- şi hipertensiunii arteriale la copii în trei zone ale Republicii Moldova; determinarea factorilor de risc cu impact în stabilirea hipertensiunii arteriale la copii; evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive ale hipertensiunii arteriale la copii; elucidarea frecvenţei hipertrofiei ventriculare stângi şi elucidarea indicilor care o determină.

Noutatea şi originalitatea stiinţifică a constat în faptul că pentru prima data în RM s-au studiat factorii de risc în HTA la copii în funcţie de zona geografică şi mediul de trai. În procesul de investigaţie a fost inclusă o categorie de copii cu valori tensionale superioare admisibile pentru vârstă, considerate ca stare fiziologică, dar care în timp au risc înalt de a dezvolta HTA. Au fost evidenţiate particularităţile clinico-anamnestice ale bolii, prezenţa comorbidităţilor, stabilirea indicilor de prognostic în afectarea organelor-ţintă.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evaluarea particularităţilor clinico-evolutive ale hipertensiunii arteriale la copii şi evidenţierea repercusiunilor factorilor de risc în apariţia hipertensiunii arteriale din copilărie.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiului au demostrat importanţa elucidării factorilor de risc în HTA la copii, a comorbidităţilor, a aprecierii variabilităţii TA, presiunii pulsatile, care sunt indici cu valoare prognostică în dezvoltarea HVS.

Valoarea aplicativă a lucrării. În baza rezultatelor obţinute se va elabora o strategie de combatere a maladiilor cardiovasculare la copii cu atenţionarea verigii primare a asistenţei medicale asupra importanţei măsurării valorilor TA la copii; de selectare la timpul oportun a grupelor de risc; de iniţiere a unei strategii de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi ulterior implementate în activitatea curativă curentă a IMSP ICŞDOSM şi C, precum şi în activitatea didactică a Departamentului Pediatrie, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ LA COPII
 • 1.1. Importanţa studierii hipertensiunii arteriale la copii
 • 1.2. Incidenţa hipertensiunii arteriale la copii
 • 1.3. Etiopatogenia hipertensiunii arteriale
 • 1.4. Factorii de risc în hipertensiunea arterială la copii.
  • 1.4.1. Masa corporală mică la naştere
  • 1.4.2. Alimentaţia în primul an de viaţă
  • 1.4.3. Obezitatea şi supraponderabilitatea
  • 1.4.4. Sedentarismul
  • 1.4.5. Istoricul familial pozitiv al maladiei hipertensive
  • 1.4.6. Tabagismul
  • 1.4.7. Consumul excesiv de sare
  • 1.4.8. Stresul
 • 1.5. Particularităţile clinice ale hipertensiunii arteriale esenţiale la copii
  • 1.5.1. Simptomatologia hipertensiunii arteriale esenţiale la copii
  • 1.5.2. Afectarea organelor-ţintă
  • 1.5.3. Importanţa monitorizării ambulatorii automate a tensiunii arteriale
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului de studiu
  • 2.1.1. Caracteristica materialului de studiu în aprecierea impactului factorilor de risc în hipertensiunea arterială la copii clinico-evolutive ale hipertensiunii arteriale esenţiale la copii
 • 2.2. Metode de cercetare aplicate în studiu
 • 2.3. Metode de procesare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FACTORII DE RISC ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ LA COPII
 • 3.1. Estimarea ponderii copiilor cu valori normal înalte şi hipertensiune arterială în trei zone ale Republicii Moldova
 • 3.2. Date generale ale copiilor incluşi în studiu
 • 3.3. Impactul masei corporale la naştere asupra tensiunii arteriale în copilărie
 • 3.4. Rolul alimentaţiei artificiale asupra valorilor tensiunii arteriale la copii
 • 3.5. Influenţa masei corporale asupra valorilor tensiunii arteriale
 • 3.6. Rolul sedentarismului în creşterea valorilor tensiunii arteriale la copii
 • 3.7. Importanţa studierii istoricului familial al maladiei hipertensive
 • 3.8. Rolul tabagismului activ şi pasiv asupra valorilor tensiunii arteriale
 • 3.9. Impactul consumului excesiv de sare asupra valorilor tensiunii arteriale
 • 3.10. Studierea impactului stărilor de stres asupra valorilor tensiunii arteriale
 • 3.11. Ponderea factorilor de risc în funcţie de zonă
 • 3.12. Eşalonarea factorilor de risc în funcţie de impactul acestora asupra HTA la copii
 • 3.13. Evaluarea în dinamică a copiilor cu valori înalte ale tensiunii arteriale
 • 3.14. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI CLINICO-EVOLUTIVE ALE HTAE LA COPII
 • 4.1. Particularităţi clinice ale pacienţilor cu hipertensiune arterială esenţială
  • 4.1.1. Caracteristica eşantionului de studiu
  • 4.1.2. Simptomatica pacienţilor lotului de bază
  • 4.1.3. Istoricul bolii
  • 4.1.4. Anamnesticul vieţii
 • 4.2. Particularităţi hemodinamice, biochimice şi instrumentale în HTAE
  • 4.2.1. Particularităţile unor indici hemodinamici la pacienţii cu HTAE
  • 4.2.2. Particularităţi ale unor indici hemodinamici conform MAATA
  • 4.2.3. Particularităţile profilului lipidic şi simpatoadrenal la copiii cu HTAE
  • 4.2.4. Semne de afectare a organelor-ţintă la pacienţii cu HTAE
  • 4.2.5. Particularităţile corelative dintre HVS, IMC şi variabilele MAATA
 • 4.3. Particularităţi evolutive ale copiilor cu hipertensiune arterială
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA DATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI