Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele interacţiunilor tunel şi cooperative în sistemele cu stările electronice labile


Autor: Roman Marianna
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Sofia Klokişner
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tranziţii spin mic-spin mare, valenţă mixtă, câmpul electric exterior, susceptibilitatea magnetică, polarizabilitatea clusterului, spectrele Mössbauer

Adnotare

Cuvinte cheie: tranziţii spin mic-spin mare, valenţă mixtă, câmpul electric exterior, susceptibilitatea magnetică, polarizabilitatea clusterului, spectrele Mössbauer.

Domeniul de studii aparţine magnetismului molecular.

Scopul şi obiectivele tezei sunt dezvoltarea abordării microscopice pentru soluţionarea problemei tranziţiilor spin mic-spin mare în cristalele care conţin ca element structural ionii MnIII sau clusterii dimeri FeCo şi studierea efectelor câmpului electric exterior asupra caracteristicilor magnetice şi de polarizabilitate ale clusterilor CuII-CuII-CuIII cu valenţă mixtă.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea abordării teoretice microscopice pentru examinarea caracteristicilor magnetice, spectroscopice şi de polarizabilitate în compuşii cu stări electronice labile, fapt ce a avut ca efect explicarea datelor experimentale şi prezicerea unor efecte noi, pentru utilizarea lor ulterioară în electronica cuantică şi moleculară.

Noutatea şi originilitatea ştiinţifică a lucrării constă în elaborarea abordării microscopice pentru soluţionarea problemei crosoverului de spin în cristalele care conţin ionii MnIII ca element de structură şi explicaţia caracteristicilor magnetice observabile ale compusului [MnL2]NO3. Teoria tranziţiilor de spin induse de transferul sarcinii în cristalul care constă din clusterii binucleari Fe-Co este nouă. Originale sunt calculele proprietăţilor magnetice şi spectrelor Mössbauer ale acestui cristal şi elucidarea condiţiilor care favorizează această tranziţie. Toate rezultatele referitoare la problema efectelor câmpului electric exterior în caracteristicile magnetice şi de polarizabilitate ale clusterilor trinucleari cu valenţă mixtă sunt originale.

Semnificaţia ştiinţifică a tezeiconstă în dezvoltarea modelului clusterului trimer cu valenţă mixtă în câmpul electric exterior şi teoriei tranziţiilor de spin în compuşii MnIII şi in cristalele care constă din clusterii binucleari Fe-Co , care permit descrierea proprietăţilor spectroscopice, magnetice şi de polarizabilitate ale sistemelor indicate, precum şi previziunea unui şir de efecte noi şi interesante.

Semnificaţia practică constă în faptul că modelele teoretice elaborate sunt folositoare pentru proiectarea materialelor noi cu caracteristicile îmbunătăţite şi pot fi adaptate pentru interpretarea rezultatelor experimentale de către cercetători care activează în domeniul magnetismului molecular.

Cuprins


1. SITUAŢIA CURENTĂ ÎN STUDIUL EFECTELOR INTERACŢIUNILOR TUNEL ŞI COOPERATIVE ÎN SISTEMELE CU STĂRILE ELECTRONICE LABILE
 • 1 Crosoverul de spin în compuşii metalelor de tranziţie
 • 2. Tranziţiile de spin induse de transferul sarcinii (TSITS) în derivaţii analogilor albastrului de Prusia şi clusterii moleculari
 • 3. Clusterii cu valenţă mixtă
 • 4. Concluzii la Capitolul 1

2. MODELUL CROSOVERULUI DE SPIN ÎN COMPUŞII MANGANULUI (III): EFECTELE INTERACŢIUNILOR INTRA- ŞI INTERCENTRICE
 • 1. Introducere. Hamiltonianul cristalului.
 • 2. Câmpul cristalin
 • 3. Interacţiunea electron-deformaţională
 • 4. Aproximaţia câmpului molecular
 • 5. Valorile parametrilor. Susceptibilitatea magnetică într-un complex al manganului în aproximaţia câmpului molecular
 • 6. Rezultate şi discuţii
 • 7. Concluzii la Capitolul 2

3.TRANZIȚIILE DE SPIN INDUSE DE TRANSFERUL SARCINII ÎN CRISTALELE CARE CONŢIN CLUSTERI DE Fe–Co CU PUNŢI DE CIANURĂ: ROLUL INTERACŢIUNILOR INTRA– ŞI INTERCLUSTER
 • 1. Introducere. Modelul
 • 1.1. Hamiltonianul perechii izolate de Fe–Co
 • 1.2. Interacţiunea intermoleculară electron–deformaţională
 • 1.3. Hamiltonianul cristalului în aproximaţia câmpului molecular
 • 1.4. Valorile caracteristice ale parametrilor
 • 2. Dependenţa de temperatură a momentului magnetic
 • 3. Comportamentul termic al spectrelor Mössbauer
 • 4. Concluzii la Capitolul 3

4. EFECTELE CÂMPULUI ELECTRIC ÎN CLUSTERII TRIMERI CU VALENŢĂ MIXTĂ
 • 1. Introducere. Nivelele energetice ale clusterului în câmpul electric dc
 • 2. Dependenţa de temperatură şi de câmp a momentului dipolar mediu al clusterului. Anizotropia polarizabilităţii.
 • 3. Dependenţa momentului magnetic efectiv de temperatură şi de câmpul electric.
 • 4. Concluzii la Capitolul 4