Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Aspecte evolutive, clinice şi paraclinice ale spondiloartritei anchilozante şi artritei reactive urogenitale cu afectare oculară


Autor: Şoric Gabriela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 616.721-002.77+616.72-002:616.6+617.721.6-002

Adobe PDF document 2.33 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

spondiloartrită anchilozantă, artrită reactivă urogenitală, afectare oculară, particularităţi clinico-paraclinice, calitatea vieţii

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 120 de pagini text de bază, constituită din: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (186 de titluri), 13 anexe, 16 tabele şi 25 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 321.04. Reumatologie.

Scopul studiului a constat în cercetarea particularităţilor clinico-paraclinice ale SA şi ARe urogenitale cu alterări oculare, elucidarea tipurilor de manifestări oculare şi corelarea acestora cu manifestările sindromului articular şi extraarticular, a datelor paraclinice, precum şi a influenţei lor asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Obiectivele studiului au constat în determinarea particularităţilor de evoluţie a SA şi ARe urogenitale cu afectări oculare, stabilirea tipurilor de afectări oftalmologice în cadrul fiecărei nosologii şi cercetarea interrelaţiilor manifestărilor oculare cu parametrii clinici şi paraclinici ai SA şi ARe urogenitale, cu stabilirea ulterioară a impactului asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Noutatea şi originalitatea. A fost efectuată pentru prima dată o analiză comparativă a SA şi ARe urogenitale cu manifestări oculare. Originalitatea studiului constă în identificarea nosologiilor cu afectări oculare şi fără afectări oculare, pentru a depista tipurile de manifestări oftalmologice în cadrul fiecărei nosologii şi particularităţile de evoluţie, clinico-paraclinice, determinarea predictibilităţii SA şi ARe urogenitale cu manifestări oculare.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elucidarea particularităţilor clinice şi paraclinice ale SA şi ARe urogenitale însoţite de afectări oculare şi determinarea tipurilor de afectări oculare, ceea ce a evidenţiat manifestările articulare, extraarticulare, dereglările imune şi serologice mai severe şi o calitate a vieţii mai scăzută la pacienţii cu afectări oculare, fapt care permite optimizarea şi eficientizarea strategiei de tratament al acestor maladii complexe. Semnificaţia teoretică a lucrării a constat în importanţa studierii afectăriolor oculare, modificărilor serologice, imuno-inflamatorii şi genetice în cadrul SA şi ARe urogenitale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost stabilite tipurile afectărilor oculare şi frecvenţa acestora în cadrul SA şi al ARe urogenitale. S-a constatat dependenţa manifestărilor oculare de: sindromul articular, activitatea şi severitatea maladiei reumatologice, modificările imuno-inflamatorii în perioadele de debut şi de stare ale SA şi ARe. Paralel, a fost demonstrat rolul factorilor de risc în declanşarea şi evoluţia manifestărilor articulare şi oculare, care au confirmat impactul negativ asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice au fost realizate în activitatea curativă a secţiilor de reumatologie şi oftalmologie ale IMSP Spitalul Clinic Municipal Chişinău "Sfânta Treime".

Cuprins


1. SPONDILOARTRITA ANCHILOZANTĂ ŞI ARTITA REACTIVĂ UROGENITALĂ: VIZIUNI MODERNE
 • 1.1. Spondiloartritele seronegative: definiţii şi categorii
 • 1.2. Etiologia spondiloartritei anchilozante (SA)
 • 1.3. Etiologia artritei reactive urogenitale (ARe)
 • 1.4. Actualităţi în patogenia spondiloartritei anchilozante şi artritei reactive urogenitale
 • 1.5. Implicaţii etiopatogenetice ale afectărilor oculare în spondiloartrita anchilozantă şi artrita reactivă urogenitală
 • 1.6. Impactul antigenului HLA-B27 asupra evoluţiei spondiloartritei anchilozante şi artritei reactive urogenitale
 • 1.7. Variabilitatea manifestărilor clinice în spondiloartrita anchilozantă şi artrita reactivă urogenitală
 • 1.8. Evaluarea paraclinică a pacienţilor cu spondiloartrită anchilozantă şi artrită reactivă urogenitală 36
 • 1.9. Posibilităţile diagnosticului imagistic
 • 1.10. Impactul asupra calităţii vieţii pacienţilor cu spondiloartrită anchilozantă şi artrită reactivă urogenitală prin expresia chestionarului SF-36 40
 • 1.11. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinice ale lotului de studiu
 • 2.2. Programe şi metode de examinare
 • 2.3.Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

3. PARTICULARITĂȚILE CLINICO-PARACLINICE ALE SPONDILIOARTRITEI ANCHILOZANTE CU MANIFESTĂRI OCULARE
 • 3.1. Particularităţile comparative de debut ale spondiloartritei anchilozante
 • 3.2. Aspectele comparative ale tabloului clinic manifest al spondiloartritei anchilozante
 • 3.3. Particularităţile afectării oculare la pacienţii cu spondiloartrită anchilozantă
 • 3.4. Expresia statusului imun umoral la pacienţii cu spondiloartrită anchilozantă
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTELE CLINICO-PARACLINICE ALE ARTRITEI REACTIVE UROGENITALE CU MANIFESTĂRI OCULARE
 • 4.1. Date generale şi particularităţi de debut al artritei reactive urogenitale
 • 4.2. Tabloul comparativ al manifestărilor clinice în perioada de stare a artritei reactive urogenitale
 • 4.3. Variabilitatea afectărilor extaarticulare
 • 4.4.Statusul imun umoral şi corelaţiile cu manifestările clinice şi markerii serologici ai infecţiilor inductoare
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA CALITĂȚII VIEȚII PACIENŢILOR CU SPONDILOARTRITĂ ANCHILOZANTĂ ŞI ARTRITĂ REACTIVĂ UROGENITALĂ
 • 5.1. Impactul manifestărilor articulare şi oculare asupra calităţii vieţii pacienţilor cu spondiloartrită anchilozantă
 • 5.2. Particularităţile corelaţionale ale indicilor calităţii vieţii pacienţilor cu artrită reactivă urogenitală şi manifestări oculare
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE