Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţi


Autor: Slobodeanu Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţa
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 657.6:657.4(478)(043)

Adobe PDF document 2.23 Mb / în română
212 pagini


Cuvinte Cheie

audit, ciclu de procurări-plăţi, furnizori, situaţii financiare, semnificaţie, risc de audit, proceduri analitice, părţi afiliate, datorii contingente, preţuri de transfer, eşantionare

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (155 de titluri), 143 de pagini text de bază, 7 figuri, 22 de tabele şi 34 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: audit.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în examinarea complexă a aspectelor teoretice şi aplicative ale auditului ciclului de procurări-plăţi şi în fundamentarea direcţiilor de modernizare a metodologiei acestuia în conformitate cu cerinţele internaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se reflectă prin aprofundarea şi dezvoltarea teoretică a noţiunii de audit în general şi a conceptului de audit al ciclului de procurări-plăţi în particular; fundamentarea unor noi criterii de clasificare a surselor informaţionale ale auditului şi ale formelor de decontări între entităţi; elaborarea unui model de cuantificare a riscurilor specifice unei misiuni de audit prin dezvăluirea sistemului de interdependenţe între diferite componente ale riscului de audit şi volumul eşantionului necesar; raţionalizarea procedurilor de testare a controlului intern prin prisma auditului ciclului de procurări-plăţi; elaborarea unor formulare noi de documente de lucru şi înaintarea propunerilor de utilizare a acestora la toate etapele de exercitare a auditului; fundamentarea unor modalităţi noi de aplicare a procedurilor analitice în auditul ciclului de procurări-plăţi.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în modernizarea tehnicilor de audit al ciclului de procurări-plăţi la toate etapele de exercitare a acestuia, perfecţionarea testării controlului intern privind operaţiunile cu furnizorii, elaborarea tehnicilor concrete de aplicare a procedurilor analitice, recomandarea modalităţilor de finalizare şi de valorificare a auditului. Soluţionarea acestei probleme în cercetare a demonstrat avantajele recomandărilor formulate în teză şi influenţa benefică a acestora asupra calităţii serviciilor de audit.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în impactul recomandărilor teoretice şi practice aferente perfecţionării auditului ciclului de procurări-plăţi, care vor contribui la optimizarea tehnicilor de exercitare a misiunii de audit.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări elaborate în teză sunt implementate de către unele companii de audit autohtone şi pot fi utilizate în procesul didactic al instituţiilor de învăţământ şi de instruire profesională cu profil economic.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE AUDITULUI CICLULUI DE PROCURĂRI-PLĂŢI
  • 1.1. Delimitări conceptuale privind auditul ciclului de procurări-plăţi
  • 1.2. Consideraţii privind planificarea şi documentarea auditului ciclului de procurări-plăţi
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI METODICE ŞI APLICATIVE PRIVIND TESTELE DE CONTROL ŞI DE DETALIU LA NIVELUL CICLULUI DE PROCURĂRI-PLĂŢI
  • 2.1. Aspecte problematice ale testării controlului intern şi evaluării componentelor riscului de audit
  • 2.2. Particularităţi de aplicare a testelor de detaliu privind intrările de bunuri şi servicii
  • 2.3. Unele probleme ale auditului decontărilor cu furnizorii şi antreprenorii
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROCEDURI ANALITICE ŞI DE FINALIZARE ALE AUDITULUI CICLULUI DE PROCURĂRI-PLĂŢI
  • 3.1. Aspecte aplicative ale procedurilor analitice aferente auditului ciclului de procurări-plăţi
  • 3.2. Proceduri de finalizare şi direcţii de valorificare a rezultatelor auditului
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI