Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Recuperarea medicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei


Autor: Ion Lupan
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja
doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Academia de ştiinţe Româno-Americane
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

malformaţia congenitală a feţei, epidemiologia malformaţiilor congenitale ale feţei, despicătura de buză, despicătura de palat, despicătura de buză şi palat, despicătura oblică a feţei, sindromul pierre robin, sindromul van der woude, plastia primară a buzei şi palatului, plastia secundară a buzei şi palatului, recuperarea logopedică, recuperarea ortodontică

Adnotare

Scopul lucrării este de a mări eficacitatea asistenţei medicale specializate acordate copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei (MCF). Incidenţa MCF în Republica Moldova, în perioada 1987- 2000, este de 1,01:1000 nou-născuţi, mai mare fiind în zonele Sud şi Centru (1,06:1000). Se atestă o creştere cu 0,32:1000 nou-născuţi a incidenţei MCF, în comparaţie cu perioada 1960-1974, însă rata de creştere pentru fiecare formă de malformaţie este diferită. Incidenţa despicăturilor labiale (DL) s-a mărit cu numai 0,03, cea a despicăturilor de buză şi palatin (DLP) cu 0,12 şi cea a despicăturilor de palatin (DP) cu 0,16 la 1000 nou-născuţi, fapt ce a condus la schimbarea raportului dintre anumite forme de despicături (DL:DLP:DP) de la 1,4:1,4:1 la 1:1,3:1,2, raport ce indică asupra creşterii formelor clinice mai grave. În baza studiilor clinice, morfologice, biometrice, roentgenologice pentru DLP unilaterale am elaborat protocolul de recuperare medicală primară.

Plastia primară a buzei este efectuată la vârsta de 3-5 luni după metoda Millard D.,Tenisson C., Обухова Л. Pentru selectarea individuală a procedeului сhirurgical am propus criteriul indicelui înălţimii filtrumului (IÎF), iar pentru a îmbunătăţi aspectul cosmetic – aplicarea suturilor succesive mixte. Plastia primară a palatului s-a efectuat în doi timpi după procedeul propus de noi: timpul I – velofaringoplastia la 10-12 luni; timpul II – uranoplastia peste 6 luni (16-24 luni).

Rezultatele tratamentului au fost apreciate după caracterul vindecării plăgii postoperatorii, restabilirea formei anatomice şi a mobilităţii vălului palatin, durata tratamentului logopedic, după calitatea vorbirii restabilite, influenţa operaţiei asupra creşterii maxilarului superior (măsurări biometrice pe modele din ghips, teleradiografia, ortopantomografia) ş. a.

Am propus o rezolvare chirurgicală de tratament primar pentru copiii cu despicături de buză şi palat de vârstă preşcolară, şcolară şi adolescentină. Sindromul P. Robin a fost depistat la 24 de copii, cu evidenţierea a trei grade de severitate şi elaborarea a trei variante de conduită terapeutică a acceselor de obstrucţie a căilor respiratorii superioare. Sindromul Van der Woude a fost depistat la 14 copii. În funcţie de localizarea fistulelor, ei au fost distribuiţi în trei grupe. A fost elaborată tactica chirurgicală. În tratamentul a 5 copii cu despicături oblice ale feţei, varianta nazo-orbitală, am propus şi aplicat lamboul pediculat recoltat pe plica nazo-labială cu epitelizare preventivă. În tratamentul secundar al copiilor cu DLP operaţi primar după procedeul Millard D., în funcţie de gradul de severitate (minimă, medie, severă), am propus atât modificaţia operaţiei cu folosirea lamboului pediculat superior recoltat la baza narinei pentru alungirea columelei, cât şi corecţia concomitentă a deformaţiei septului nazal. Aşadar, în baza datelor obţinute de noi şi de alte clinici, am elaborat schema recuperării medicale a copiilor cu MCF.

Cuprins


CAPITOLUL I. Expozeu bibliografic
 • 1.1. Aspecte actuale de clasificare a malformaţiilor congenitale ale feţei
 • 1.2. Epidemiologia malformaţiilor congenitale ale feţei
 • 1.3. Tratamentul complex al copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei
 • 1.3.1. Reflectarea malformaţiei congenitale asupra creşterii şi dezvoltării mamilarului superior şi feţei
 • 1.3.2. Reflectarea intervenţiei chirurgicale asupra creşterii şi dezvoltării feţei
 • 1.3.3. Recuperarea chirurgicală primară a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei
 • 1.3.4. Tratamentul chirurgical secundar
 • 1.3.5. Componentul ortopedic-ortodontic în tratamentul complex al copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei
 • 1.3.6. Educarea vorbirii la copiii cu despicături ale palatului şi reflectarea chirurgiei primare asupra eficienţei ei
 • 1.3.7. Conlucrarea interdisciplinară în recuperarea medicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei

CAPITOLUL II. Epidemiologia malformaţiilor congenitale ale feţei în Republica Moldova
 • 2. 1. Material şi metode
 • 2. 2. Rezultate şi discuţii

CAPITOLUL III. Recuperarea chirurgicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei
 • 3.1. Material şi metode
 • 3.2. Tratamentul chirurgical
 • 3.2.1. Plastia primară a buzei superioare
 • 3.2.2. Plastia primară a palatului
 • 3.2.3. Plastia primară a despicăturilor labio-maxilo-palatine la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară
 • 3.2.4. Aspecte ale asistenţei de urgenţă în recuperarea componentului obstructiv în sindromul Pierre Robin
 • 3.2.5. Înlăturarea fistulelor congenitale ale buzei inferioare în tratamentul chirurgical primar la copiii cu sindromul Van der Woude
 • 3.2.6. Tratamentul chirurgical primar al despicăturilor oblice ale feţei (DOF), forma nazo-orbitală cu hipoplazie nazală
 • 3.3. Recuperarea chirurgicală secundară a copiilor cu despicături labio-maxilo-palatine

CAPITOLUL IV. Tratamentul interdisciplinar al copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei
 • 4.1. Recuperarea ortopedică-ortodontică
 • 4.2. Recuperarea logopedică
 • 4.3. Observaţia şi tratamentul eşalonat multidisciplinar în condiţiile unui centru specializat

CAPITOLUL V. Rezultatele tratamentului complex. Discuţii
 • 5.1. Rezultatele tratamentului chirurgical primar
 • 5.2. Rezultatele recuperării logopedice
 • 5.3. Rezultatele tratamentului chirurgical secundar

CAPITOLUL VI. Deliberarea rezultatelor obţinute