Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace cronice prin utilizarea losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor


Autor: Tofan Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Veaceslav Gonciar
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Butorov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.15 Mb / în română

Teza

CZU 615.22:616.12-008.46

Adobe PDF document 7.41 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

insuficienţă cardiacă cronică, cardiopatie ischemică, losartan, lisinopril, tratament combinat

Adnotare

Lucrarea conţine 148 pagini dactilografiate şi include: introducere, reviul literaturii, material şi metode, 2 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie care citează 163 surse literare şi anexe. Materialul ilustrativ include: 33 tabele şi 42 figuri. În baza tezei au fost publicate 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: farmacologie, farmacologie clinică.

Scopul cercetării: studiul eficacităţii şi inofensivităţii inhibitorului enzimei de conversie a angiotensinei lisinopril, antagonistului receptorilor angiotensinei II losartan şi asocierii lor în tratamentul complex al insuficienţei cardiace cronice clasa funcţională II-IV.

Obiectivele cercetării: determinarea evoluţiei tabloului clinic, parametrilor hemodinamici şi morfofuncţionali ai cordului la pacienţii cu ICC de origine ischemică la tratamentul complex cu losartan; aprecierea eficacităţii tratamentului complex cu lisinopril la bolnavii cu ICC de origine ischemică după evoluţia simptomelor clinice, parametrilor hemodinamici şi morfofuncţionali ai cordului; estimarea eficacităţii tratamentului asociat cu losartan şi lisinopril în cadrul farmacoterapiei complexe a pacienţilor cu ICC de origine ischemică; studiul influenţei tratamentului complex cu losartan, lisinopril şi asocierii lor asupra toleranţei la efort fizic şi calităţii vieţii la bolnavii cu ICC de origine ischemică; elaborarea unor scheme terapeutice individualizate vizavi de dozarea şi administrarea losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor în tratamentul de durată al ICC de origine ischemică; monitorizarea inofensivităţii tratamentului complex cu losartan, lisinopril şi asocierii lor la pacienţii cu ICC de origine ischemică.

Metodologia cercetării ştiinţifice: studiul efectuat este de gen clinico-analitic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră s-au obţinut date noi referitoare la corelarea eficacităţii şi inofensivităţii tratamentului asociat al antagonistului receptorilor angiotensinici şi inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei în tratamentul complex al ICC de origine ischemică. Rezultatele studiului au creat noi viziuni asupra posibilităţii şi particularităţilor de asociere a IECA şi ARA în tratamentul ICC de origine ischemică, inclusiv prin influenţa asupra calităţii vieţii şi a parametrilor ce reflectă starea funcţională a rinichilor.

Problema ştiinţifică soluţionată: cercetarea eficacităţii şi inofensivităţii tratamentului medicamentos al pacienţilor cu ICC CF II-IV de origine ischemică prin utilizarea lisinoprilului, losartanului sau asocierii lor prin optimizarea şi individualizarea schemelor terapeutice, utilizării raţionale a preparatelor studiate în dependenţă de proprietăţile farmacologice ale acestora şi particularităţile funcţionale ale pacientului.

Semnificaţia teoretică. Studiul efectuat a permis obţinerea de date noi referitoare la evoluţia tabloului clinic, parametrilor hemodinamici şi morfofuncţionali ai cordului la bolnavii cu ICC CF II-IV de origine ischemică la tratament cu losartan, lisinopril şi asocierea lor.

Valoarea aplicativă. A fost argumentată raţionalitatea schemelor terapeutice individualizate elaborate pentru medicaţia bolnavilor cu ICC de origine ischemică cu includerea lisinoprilului, losartanului sau asocierea acestora în baza studiului complex asupra eficacităţii (manifestărilor clinice, parametrilor morfofuncţionali şi hemodinamici ai cordului, toleranţei la efort fizic şi calităţii vieţii) şi inofensivităţii tratamentului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în practica medicală la Spitalul Clinic al MS RM, în procesul de instruire la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – Clinica Medicală nr. 6, Farmacologie şi Farmacologie Clinică, Farmacologie şi farmacie clinică.

Cuprins


1. MECANISMELE PATOGENICE DE DEZVOLTARE A INSUFICIENŢEI CARDIACE CRONICE ŞI PRINCIPIILE ABORDĂRILOR CURATIVE MODERNE
 • 1.1. Aspectele medico-sociale ale insuficienţei cardiace cronice
 • 1.2. Rolul sistemului renină-angiotensină-aldosteron în patogeneza insuficienţei cardiace cronice
 • 1.3. Tratamentul farmacologic contemporan al insuficienţei cardiace cronice
 • 1.4. Utilizarea asociată a antagoniştilor receptorilor angiotensinei II şi inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei în tratamentul insuficienţei cardiace cronice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracterizarea loturilor de bolnavi incluşi în studiu
 • 2.2. Metodologia controlului de efect al preparatelor utilizate în studiu
 • 2.2.1. Înregistrarea dinamicii manifestărilor clinice şi de laborator ale patologiei
 • 2.2.2. Evaluarea parametrilor hemodinamici
 • 2.2.3. Aprecierea activităţii bioelectrice a cordului
 • 2.2.4. Aprecierea parametrilor morfofuncţionali ai cordului
 • 2.2.5. Aprecierea toleranţei la efortul fizic
 • 2.2.6. Determinarea nivelulul peptidului natriuretic cardiac
 • 2.2.7. Aprecierea inofensivităţii tratamentului cu losartan, lisinopril şi a combinaţiei acestora
 • 2.3. Metodele de apreciere a statutului psihologic şi a calităţii vieţii
 • 2.4. Metodele de prelucrare statistică a datelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENŢA TRATAMENTULUI COMPLEX CU LOSARTAN ŞI LISINOPRIL ASUPRA EVOLUŢIEI INSUFICIENŢEI CARDIACE CRONICE DE ORIGINE ISCHEMICĂ
 • 3.1. Eficacitatea tratamentului complex cu losartan al insuficienţei cardiace cronice de origine ischemică
 • 3.1.1 Influenţa tratamentului complex cu antagonistul receptorilor angiotensinei II – losartan asupra tabloului clinic, parametrilor hemodinamici şi morfofuncţionali ai cordului
 • 3.1.2 Impactul tratamentului complex cu antagonistul receptorilor angiotensinei II - losartan asupra toleranţei la efort fizic şi calităţii vieţii
 • 3.1.3 Inofensivitatea tratamentului complex cu losartan al pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cronică de origine ischemică
 • 3.2 Eficacitatea tratamentului complex cu lisinopril a insuficienţei cardiace cronice de origine ischemică
 • 3.2.1 Influenţa tratamentului complex cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei - lisinopril asupra tabloului clinic, parametrilor hemodinamici şi orfofuncţionali ai cordului
 • 3.2.2 Impactul tratamentului complex cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei - lisinopril asupra toleranţei la efort fizic şi calităţii vieţii la bolnavii cu ICC de origine ischemică
 • 3.2.3 Inofensivitatea tratamentului complex cu lisinopril al pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cronică de origine ischemică
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. INFLUENŢA TRATAMENTULUI ASOCIAT CU LOSARTAN ŞI LISINOPRIL ASUPRA EVOLUŢIEI INSUFICIENŢEI CARDIACE CRONICE DE ORIGINE ISCHEMICĂ
 • 4.1 Eficacitatea tratamentului asociat cu losartan şi lisinopril asupra simptomelor clinice, parametrilor hemodinamici şi morfofuncţionali ai cordului la pacienţii cu insuficienţă cardiacă de origine ischemică
 • 4.2 Impactul tratamentului asociat cu losartan şi lisinopril asupra toleranţei la efort fizic şi calităţii vieţii la bolnavii cu ICC de origine ischemică
 • 4.3 Inofensivitatea tratamentului asociat cu losartan şi lisinopril la pacienţii cu insuficienţă cardiacă cronică de origine ischemică
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE