Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Productivitatea plantaţiilor viticole şi calitatea strugurilor în funcţie de soi, aplicarea giberelinei (GA3) şi inciziei inelare


Autor: Mihov Dmitri
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.08 - Viticultură
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Antonina Derendovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Nicolae Perstniov
doctor habilitat
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 634.86.004.12:[631.559+631.811.9+631.542] (478)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

viţă de vie, soiuri de masă, giberelină (GA), incizie inelară, calitate, productivitate, apirenie, coacere, răritul bobiţelor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 266 titluri, 6 anexe. Cuvinte-cheie: viţă de vie, soiuri de masă, giberelină (GA)₃, incizie inelară, calitate, productivitate, apirenie, coacere, răritul bobiţelor. Domeniul de studiu: 411.07 – viticultură

Scopul tezei: determinarea influenţei termenului şi concentraţiei de aplicare a acidului giberelic (GA) şi acţiunii inciziei inelare ₃asupra cantităţii, calităţii producţiei, şi, ca rezultat a eficienţei economice diferitor soiuri de masă de viţei de vie.

Obiectivele cercetării: studierea influenţei acţiunii giberelinei (GA) asupra cantităţii şi calităţii strugurilor de masă în dependenţă de concentraţia şi termenul de aplicare; demonstrarea influ-enţei inciziei inelare asupra perioadei de coacere a soiurilor de masă; evaluarea economică a plan-taţiei în funcţie de termenul, concentraţia aplicării giberelinei (GA) ₃şi efectuarea inciziei inelare.

Noutatea ştiinţifică: în acest studiu sunt trasate obiective noi privitor aplicării giberelinei (GA) la soiurile de masă, printre care determinarea influenţei acidului giberelic (GA) ₃asupra reducerii compactităţii strugurilor, gradului de apirenie la soiurile cu seminţe, fertilităţii mugurilor, calităţii şi cantităţii producţiei secundare, iar investigaţiile privind determinarea eficienţei inelării în scopul grăbirii coaceri se fac pentru prima dată în condiţiile Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică, soluţionată în teză, constă în relevarea influenţei aplicării giberelinei (GA) şi inciziei inelare asupra productivităţii plantaţiilor viticole, ameliorării₃ aspectului comercial al strugurilor şi calităţilor gustative ale bobiţelor, în vederea utilizării acestor procedee ca verigi indispensabile în tehnologia de cultivare a strugurilor de masă. Importanţa teoretică a lucrării: datele experimentale obţinute contribuie la cercetarea influenţei aplicării giberelinei (GA) cu şi fără incizia inelară asupra productivităţii şi calităţii strugurilor la soiurile de masă omologate în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a cercetărilor: rezultatele studiilor experimentale permit recomandarea pentru producţie în condiţiile regiunii de Sud a Republicii Moldova aplicarea giberelinei (GA) în concentraţii de 60 mg/l pentru soiul Codreanca, 40 mg/l pentru soiul Lora şi 100 mg/l pentru soiul Black Emerald pentru sporirea productivităţii butucilor şi ameliorarea calităţii recoltei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în gospodăriile agricole SRL „Terra-Vitis”, SRL „Jigolboe Agro” şi GŢ „Ciobanu Vitalie” la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă omologate în Republica Moldova.

Cuprins


INELARE ASUPRA DEZVOLTĂRII ORGANELOR VEGETATIVE ŞI GENERATIVE ALE VIŢEI DE VIE
 • 1.1. Bazele biologice ale formării şi dezvoltării organelor generative la viţa de vie
 • 1.2. Influenţa giberelinei (GA) asupra dezvoltării organelor viţei de vie. Utilizarea în practică a giberelinei (GA).
 • 1.3. Influenţa inciziei inelare asupra dezvoltării organelor viţei de vie
 • 1.4. Efectele aplicării giberelinei (GA) şi inciziei inelare asupra creşterii şi dezvoltării ₃organelor generative şi vegetative ale viţei de vie
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Condiţii de efectuare a cercetărilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PRODUCTIVITATEA ŞI CALITATEA STRUGURILOR ÎN FUNCŢIE DE APLICAREA GIBERELINEI (GA) ŞI INCIZIEI INELARE LA SOIURI DE STRUGURI PENTRU MASĂ
 • 3.1. Codreanca – soi de struguri pentru masă cu seminţe predispus spre meiere
 • 3.1.1. Calitatea recoltei
 • 3.1.2. Cantitatea recoltei
 • 3.2. Lora – soi de struguri pentru masă cu seminţe şi floarea funcţional femelă
 • 3.2.1. Calitatea recoltei
 • 3.2.2. Cantitatea recoltei
 • 3.3. Black Emerald – soi de struguri pentru masă apiren
 • 3.3.1. Calitatea recoltei
 • 3.3.2. Cantitatea recoltei
 • 3.4. Influenţa giberelinei (GA3) şi inciziei inelare asupra dezvoltării organelor vegetative şi diferenţierii mugurilor de rod
 • 3.4.1. Creşterea şi dezvoltarea lăstarilor
 • 3.4.2. Diferenţierea mugurilor de rod
 • 3.4.3. Suprafaţa foliară
 • 3.5. Eficacitatea economică a cultivării soiurilor de struguri pentru masă în funcţie de aplicarea giberelinei (GA3) şi inciziei inelare
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI