Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Tulburări emoţionale la copiii aflaţi în situaţie de abuz şi neglijare


Autor: Armand Veleanovici
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Valentina Olarescu
doctor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 159.942(043.3)

Adobe PDF document 8.62 Mb / în română
260 pagini


Cuvinte Cheie

abuz, neglijare, copil, traumă, tulburări emoţionale, depresie, anxietate, stres posttraumatic, disociere, program psihoterapeutic, model educaţional, mediu familial

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotare, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 234 titluri, 10 anexe, 137 pagini de text de bază, 47 figuri şi 20 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Psihologia tulburărilor emoţionale Scopul cercetării a constat în determinarea tulburărilor emoţionale consecinţă a abuzului şi neglijării la copiii în vârstă de 8-12 ani şi în elaborarea şi implementarea unui program psihoterapeutic de ameliorare a acestor tulburări.

Obiectivele cercetării au fost: elaborarea şi realizarea proiectului de cercetare prin administrarea diferitor metode şi tehnici de investigare a abuzului şi neglijării; identificarea factorilor familiali de risc pentru abuzul sau neglijarea copilului; determinarea tulburărilor emoţionale consecinţă a abuzului sau neglijării la copiii în vârstă de 8-12 ani; stabilirea prezenţei sau absenţei unui diagnostic psihiatric în cazul copiilor evaluaţi; elaborarea şi implementarea unui program psihoterapeutic având ca obiectiv ameliorarea tulburărilor emoţionale identificate; determinarea eficienţei programului psihoterapeutic aplicat.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul cercetării constă în stabilirea tulburărilor emoţionale ale copiilor aflaţi în situaţii de abuz şi neglijare, a factorilor familiali de risc şi a impactului implementării unui program de intervenţie psihoterapeutică asupra acestor tulburări.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizat studiul experimental al tulburărilor emoţionale, consecinţă a fenomenului abuzului şi neglijării asupra copilului şi fost aplicat un program psihoterapeutic pentru ameliorarea tulburărilor emoţionale ale acestor copii.

Semnificaţia teoretică constă în evidenţierea tulburărilor emoţionale apărute la copiii aflaţi în situaţie de abuz şi neglijare şi a factorilor familiali de risc ai acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării. În cadrul cercetării a fost elaborat, implementat şi verificat un program de intervenţie psihoterapeutică având ca obiectiv ameliorarea tulburărilor emoţionale în cazul copiilor victime ale abuzului sau neglijării; rezultatele obţinute completează informaţiile prezente, lucrarea constituind fundamentul unui ghid de bune practici, atât din punct de vedere teoretic (prin fundamentarea sa teoretică), cât şi din punct de vedere practic (având în vedere experienţa autorului cu această categorie de copii); programul de intervenţie psihoterapeutică este aplicat de către psihologi specializaţi, care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a copilului, în centrele şi cabinetele de evaluare şi consiliere sau psihoterapie pentru copiii abuzaţi sau neglijaţi şi familiile acestora. Materialele lucrării sunt utilizate în predarea cursurilor universitare, masterale sau de specializare şi formare profesională continuă pentru psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi sociali preocupaţi de domeniul studiat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele rezultate sunt utilizate în procesul de formare continuă şi complementară a psihologilor în domeniul psihologiei clinice, consilierii şi psihoterapiei, în cadrul Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română şi sunt recomandate pentru pregătirea studenţilor şi masteranzilor Universităţii Bucureşti.

Cuprins


1. INCURSIUNE TEORETICĂ ASUPRA TULBURĂRILOR EMOȚIONALE ALE COPILULUI ABUZAT ŞI NEGLIJAT
 • ll
 • 1.1. Definirea abuzului şi neglijării
 • 1.2. Efectele la nivel emoţional ale abuzului şi neglijării
 • 1.3. Tulburări emoţionale asociate abuzului şi neglijării prevăzute de DSM
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE TULBURĂRILOR EMOŢIONALE ALE COPIILOR ABUZAŢI ŞI NEGLIJAŢI
 • 2.1. Obiectivele, ipotezele, metodele şi instrumentele de cercetare
 • 2.2. Prezentarea caracteristicilor lotului investigat
 • 2.3. Caracteristici ale familiilor subiecţilor investigaţi
 • 2.4. Rezultatele obţinute la testele aplicate
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. AMELIORAREA TULBURĂRILOR EMOŢIONALE ALE COPIILOR ABUZAŢI ŞI NEGLIJAŢI
 • 3.1. Intervenţia psihoterapeutică. Generalităţi
 • 3.2. Psihoterapia individuală
 • 3.3. Psihoterapia de grup
 • 3.4. Consilierea părinţilor. Intervenţia psihoterapeutică în diada copil-părinte. Terapia de familie
 • 3.5. Evaluarea eficienţei programului de intervenţie psihoterapeutică
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI