Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Racu Igor, doctor habilitat, profesor universitarRacu Igor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1455
Specialităţi abilitate: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea gândirii psihologice la studenţii psihologi 19.00.07 UPSC preşedinte CSS
conducător
Jelescu Petru
03.04.2015
D Particularităţile psihocomportamentului empatic al studenţilor psihologi în perioada anilor de studii 19.00.07 UPSC preşedinte CSS
conducător
Jelescu Petru
24.04.2015
D Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză 19.00.05 ISE membru CSS
conducător
Bolboceanu Aglaida
11.03.2015
D Modele complexe de intervenţie în psihocorecţia sindromului de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic 19.00.10 UPSC preşedinte CSS
conducător
Bucun Nicolae
19.06.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite 19.00.07 conducător 18.06.2009