Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Evaluarea statusuli microbian la carcasele de bovine, ovine şi porcine în funcţie de condiţiile şi perioada de păstrare


Autor: Antoci Ruslan
Gradul:doctor în medicină veterinară
Specialitatea: 16.00.03 - Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Starciuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.91 Mb / în română

Teza

CZU 619. 614. 31: 637. 6, 8

Adobe PDF document 4.00 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

Carcase, medii nutritive, bacterii, însîmînţări, prelevare de probe, microfloră, colonii, anribiorezistenţă, dezinfectant, contaminare

Adnotare

Structura tezei include: 4 capitole, introducere, adnotare, revista literaturii, cercetări proprii, discuţii, concluzii, bibliografie, anexe. Este expusă pe 120 pagini text de bază, conţine 13 tabele şi 60 de figuri, inclusiv imagini color, bibliografia include 182 surse citate, 7 anexe. În baza investigaţiilor efectuate au fost publicate 7 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 de un singur autor.

Domeniul de studiu. 431.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară.

Scopul şi obiectivele lucrării. Evaluarea statusului microbian al carcaselor de bovine, ovine şi porcine în funcţie de perioada de comercializare. Ca obiective au fost:monitoringul trasabilităţii carcaselor, aprecierea statusului microbian al încăperilor pentru comercializarea carcaselor, cercetări bacteriologice şi microscopice ale carcaselor de bovine, ovine, porcine în perioada de comercializare, studiul antibiorezistenţei microflorei bacteriene izolată de la carcasele de bovine, ovine şi porcine.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost obţinute date noi referitor trasabilităţii carcaselor animalelor agricole, vectorii principal de contaminare în perioada de comercializare, diversitatea microflorei bacteriene prezente în halele pentru comercializarea carcaselor, stabilirea eficienţei unor preparate destinate pentru dezinfecţia halelor, aprecierea gradului şi diversităţii microflorei bacteriene la carcasele de bovine, ovine şi porcine în perioada de comercializare, inclusiv gradul de sensibilitate a microflorei izolate la unele antibiotice mai des utilizate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în evaluarea statusului microbian al carcaselor de bovine, ovine şi porcine în perioada de comercializare şi aprecierea factorilor de risc de contaminare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Aprecierea încărcăturii microbiene la carcasele animalelor agricole şi evidenţierea punctelor critice de contaminare.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice.Rezultatele obţinute au fost implimentate la laboratoarele de experiză sanitară veterinară din cadrul pieţilor agricole şi în procesul didactic la facultatea de Medicină Veterinară a UASM.

Cuprins


1 VARIAŢIA INDICILOR MICROFLOREI BACTERIENE A CARCASELOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE ÎN PERIOADA DE PĂSTRARE ŞI COMERCIALIZARE
 • 1.1 Caracteristica generală a carcaselor şi a cărnii
 • 1.2 Microflora cărnii. Factorii ce influenţează contaminarea microbiană a carcaselor
 • 1.3 Contaminarea microbiană internă şi externă a carcaselor
 • 1.4 Biosecuritatea carcaselor – vectorul principal în prevenirea toxiinfecţiilor la om
 • 1.5 Vidul sanitar şi asanarea încăperilor destinate pentru comercializarea carcaselor
 • 1.6 Importanţa dezinfectantelor în lanţul siguranţei alimentare
 • 1.7 Rezistenţa antimicrobiană a microflorei carcaselor
 • 1.8 Metodele de izolare şi identificare a microflorei carcaselor de bovine, ovine şi porcine
 • 1.9 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIAL, METODE ŞI TEHNICI DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristica materialelor şi metodelor folosite în cercetare
 • 2.2 Metode şi tehnici de cercetare
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3 MONITORINGUL TRASABILITĂŢII CARCASELOR COMERCIALIZATE ÎN ÎM ”PIAŢA CENTRALĂ” DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
 • 3.1 Livrarea şi eşantionarea carcaselor, actele sanitare veterinare de însoţire
 • 3.2. Vidul sanitar al halelor destinate pentru comercializarea carcaselor animalelor
 • 3.3. Etapele decontaminării halelor destinate pentru comercializarea carcaselor
 • 3.4 Rezultatele eficienţei calităţii dezinfecţiei halelor şi a utilajului utilizat pentru comercializarea carcaselor
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4 INVESTIGAŢII BACTERIOLOGICE ŞI MICROSCOPICE ALE CARCASELOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE ÎN PERIOADA DE PĂSTRAREARE
 • 4.1 Caracteristica microflorei bacteriene izolată de la carcasele de bovine, ovine şi porcine la 24 ore de la plasarea în halele pentru comercializare
 • 4.2 Caracteristica microflorei bacteriene izolată de la carcasele de bovine, ovine şi porcine la 48 ore de la plasarea în hale pentru comercializare
 • 4.3 Monitorizarea numărului de colonii microbiene izolate de la carcasele de bovine, ovine şi porcine pe parcursul anilor 2012 – 2014
 • 4.4 Caracteristica florei bacteriene a probelor prelevate de la mijloacele de transport destinate pentru transportarea carcaselor
 • 4.5 Variaţia şi caracteristica microscopică a coloniilor de microorganisme izolate de la autovehiculele destinate pentru livrarea carcaselor de bovine, ovine şi porcine
 • 4.6 Variaţia şi caracteristica microscopică a coloniilor de microorganisme izolate de la autovehiculele destinate pentru livrarea carcaselor de bovine, ovine şi porcine
 • 4.7 Cercetări privind numărul de microorganisme pe frotiurile amprentă de la carcasele de bovine, ovine şi porcine
 • 4.8 Antibiograma microflorei izolată de la carcasele de bovine, ovine şi porcine în perioada de comercializare
 • 4.9 Aprecierea patogenităţii microflorei izolate pe şoarecii albi
 • 4.10 Concluzii la capitolul 4

DISCUŢII
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI